Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu


 

Varemærkepraksis

Tidligere udgaver af retningslinjerne findes i arkivet.

 

Afsnit Nylige ændringer Dato for ikrafttrædelse

Indledning

  01.10.2017

Redaktionel note og generel indledning

  01.10.2017
Del A: Generelle regler    

Afsnit 1: Kommunikationsmidler, frister

  01.10.2017

Afsnit 2: Generelle principper for sagsbehandlingen

  01.10.2017

Afsnit 3: Betaling af gebyrer, omkostninger og afgifter

  01.10.2017

Afsnit 4: Sagsbehandlingssprog

  01.10.2017

Afsnit 5: Faglig repræsentation

  01.10.2017

Afsnit 6: Tilbagekaldelse af afgørelser, annulleringer af indførelser i registret og rettelse af fejl

  01.10.2017

Afsnit 7: Berigtigelse

  01.10.2017

Afsnit 8: Restitutio in integrum

  01.10.2017

Afsnit 9: Udvidelse

  01.10.2017
Del B: Undersøgelse    

Afsnit 1: Sagsbehandling

  01.10.2017

Afsnit 2: Formkrav

  01.10.2017

Afsnit 3: Klassificering

01.01.2019 01.10.2017

Afsnit 4: Absolutte hindringer for registrering

   

Kapitel 1: Generelle principper

  01.10.2017

Kapitel 2: EU-varemærkedefinition (artikel 7, stk. 1, litra a), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 3: Varemærker uden fornødent særpræg (artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 4: Beskrivende varemærker (artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 5: Almindelige tegn eller angivelser (artikel 7, stk. 1, litra d), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 6: Former eller anden egenskab med en væsentlig teknisk funktion, væsentlig værdi eller som følger af varens karakter (artikel 7, stk. 1, litra e), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 7: Varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed (artikel 7, stk. 1, litra f), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 8: Vildledende varemærker (artikel 7, stk. 1, litra g), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 9: Varemærker i strid med flag og andre symboler (artikel 7, stk. 1, litra h) og i), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 10: Varemærker i strid med oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (artikel 7, stk. 1, litra j), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 11: Varemærker i strid med traditionelle benævnelser for vin (artikel 7, stk. 1, litra k), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 12: Varemærker i strid med garanterede traditionelle specialiteter (artikel 7, stk. 1, litra l), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 13: Varemærker i strid med ældre plantesortsbetegnelser (artikel 7, stk. 1, litra m), i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 14: Fornødent særpræg opnået ved brug (artikel 7, stk. 3, i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Kapitel 15: EU-kollektivmærke

  01.10.2017

Kapitel 16: EU-certificeringsmærker

  01.10.2017
Del C: Indsigelseg    

Afsnit 0: Indledning

  01.10.2017

Afsnit 1: Procedurespørgsmål

  01.10.2017

Afsnit 2: Dobbelt identitet og risiko for forveksling

   

Kapitel 1: Generelle principperv

  01.10.2017

Kapitel 2: Sammenligning af varer og tjenesteydelser

01.01.2019 01.10.2017

Kapitel 3: Relevant kundekreds og grad af opmærksomhed

  01.10.2017

Kapitel 4: Sammenligning af tegn

  01.10.2017

Kapitel 5: Det ældre varemærkes særpræg

  01.10.2017

Kapitel 6: Andre faktorer

  01.10.2017

Kapitel 7: Samlet vurdering

  01.10.2017

Afsnit 3: Varemærkeindehaverens agents uberettigede indgivelse af EU-varemærkeansøgning (artikel 8, stk. 3, i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Afsnit 4: Rettigheder i henhold til artikel 8, stk. 4, og artikel 8, stk. 6, i varemærkeforordningen

  01.10.2017

Afsnit 5: Velkendte varemærker (artikel 8, stk. 5, i varemærkeforordningen)

  01.10.2017

Afsnit 6: Dokumentation for brug

  01.10.2017
Del D: Annullation    

Afsnit 1: Annullationssager

  01.10.2017

Afsnit 2: Materielle bestemmelser

  01.10.2017
Del E: Registertransaktioner    

Afsnit 1: Ændringer i en registrering

  01.10.2017

Afsnit 2: Overgang/konvertering

  01.10.2017

Afsnit 3: EU-varemærker og EF-design som genstand for ejendomsret

   

Kapitel 1: Overdragelse

  01.10.2017

Kapitel 2: Licenser, tingslige rettigheder, tvangsfuldbyrdelser, konkursbehandling eller lignende behandling

  01.10.2017

Afsnit 4: Fornyelse

  01.10.2017

Afsnit 5: Aktindsigt

  01.10.2017

Afsnit 6: Andre indførelser i registret

   

Kapitel 1: Modkrav

  01.10.2017
Del M: Internationale mærker   01.10.2017
Siden blev sidst opdateret 15-02-2019
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information