Vilkår og betingelser for brug af e-handlingen "Alternativ korrespondanceform"

Som omhandlet i punkt 2 c) i bilag 2 til den administrerende direktørs afgørelse om elektronisk kommunikation, EX-19-1 af 18. januar 2019.

c) Ansøgninger, meddelelser eller andre dokumenter sendt til kontoret

User Area giver brugeren mulighed for at sende ansøgninger, meddelelser eller dokumenter elektronisk. Her gælder det, at når en ansøgning, meddelelse eller et andet dokument er indgivet elektronisk, bør efterfølgende ansøgninger, meddelelser eller andre dokumenter i samme sag indgives på samme måde.

I User Area kan knappen "Alternativ korrespondanceform" også anvendes. Den kan kun anvendes, når en af følgende to krav er opfyldt.

  1. Der er ingen specifik e-handling tilgængelig i User Area.
  2. Der er en specifik e-handling tilgængelig i User Area, men denne e-handling er midlertidigt ikke tilgængelig på grund af tekniske problemer. Når denne specifikke e-handling enten er en elektronisk indgivelse af en EU-varemærkeansøgning eller en e-fornyelse af en EU-varemærkeansøgning, skal betingelserne i artikel 4, stk. 6, i den administrerende direktørs afgørelse EX-19-1 være overholdt, dvs. at ansøgeren om registrering eller fornyelse skal genindsende samme anmodning (samme indhold) via den specifikke e-handling i User Area senest tre arbejdsdage efter den oprindelige indgivelse. Der findes flere oplysninger i artikel 4, stk. 6, i den administrerende direktørs afgørelse EX-19-1.

Du vil modtage en elektronisk kvittering for modtagelse af ansøgningen, meddelelsen eller dokumentet, der er sendt via e-handlingen "Alternativ korrespondanceform", under "Sendt" i User Area.

Siden blev sidst opdateret 05-03-2021