Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

 

Søg efter tilgængelighed

Hvis nogen allerede har registreret dit varemærke, er det ikke tilgængeligt. Du kan spare tid og penge ved at søge efter varemærker, som dit varemærke kan være i konflikt med, inden du ansøger. I Den Europæiske Union (EU) er der mere end 11 mio. registrerede varemærker.

Det koster ikke noget at foretage en søgning, og de oplysninger, du finder, er afgørende for din ansøgning. Hvis nogen allerede er indehaver af et varemærke, ønsker de måske at gøre indsigelse mod din ansøgning.

EU-varemærker

Du kan søge efter registrerede varemærker ved hjælp af to forskellige databaser:

Gå til eSearch plus, en EUIPO-database

eSearch plus er EUIPO's adgang til databasen over EU-varemærker og registrerede EF-design. Den kan hjælpe dig med at finde ud af, om der er nogen, som har registreret et lignende varemærke hos os. Du kan også bruge eSearch plus til at foretage billedsøgning og -kontrol, finde en repræsentant eller søge i EU-varemærketidende.

Gå til Designview, en europæisk tmdn-database

TMview-databasen indeholder oplysninger fra alle nationale varemærkemyndigheder i EU, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og en række internationale partnermyndigheder uden for EU om varemærkeansøgninger og registrerede varemærker. Et varemærke, der er indgivet ansøgning om, eller som er registreret, på nationalt plan forud for din ansøgning, kan udgøre en trussel mod din ansøgning.

Søgemetoder

Der er tre primære faktorer, som skal tages i betragtning, når du analyserer søgeresultaterne: timingen, tegnet og varerne og tjenesteydelserne. En undersøgelse af disse faktorer udelukker ikke risici, men minimerer dem.

Prioritet

Varemærker beskyttes efter "først til mølle"-princippet.

Varemærker er beskyttet, så snart der er fastsat en gyldig ansøgningsdato.

Når det skal fastlægges, hvem der ansøgte først, er det dog ikke kun ansøgningsdatoen for den potentielle konkurrents varemærke, der skal tages i betragtning, men også en eventuel prioritetsdato.

Hvad er prioritet?

Der kan påberåbes prioritet for tidligere varemærkeansøgninger inden for en frist på seks måneder fra datoen for indgivelse af en EU-varemærkeansøgning og omvendt. Prioritet kan påberåbes for varemærkeansøgninger indgivet på nationalt plan (eller Benelux-plan), varemærkeansøgninger indgivet i en stat, som er part i Pariserkonventionen, i en stat, som er medlem af TRIPS-aftalen, eller i en stat, med hvilken Kommissionen har lavet en aftale om gensidighed, eller for EU-varemærkeansøgninger.

Hvis du ønsker at påberåbe dig prioritet, skal din EU-varemærkeansøgning indgives inden for seks måneder efter indgivelsen af din nationale varemærkeansøgning. Hvis påberåbelsen af prioritet for dit nationale varemærke godkendes, vil din EU-varemærkeansøgning blive betragtet som værende indgivet på samme dato som den tidligere ansøgning; dvs. at den vil have forrang frem for ansøgninger indgivet af andre i løbet af disse seks måneder.

Når du udfylder ansøgningsformularen for varemærker, skal du udfylde afsnittet om prioritet. Ansøgningsdatoen for den første ansøgning vil være den, som afgør, hvem der ansøgte først.

 

Følgende eksempel illustrerer, hvordan prioritet fungerer. I dette eksempel har EU-varemærke B prioritet i forhold til EU-varemærke A, selv om EU-varemærke A blev indgivet før EU-varemærke B i EU:

 • 1.7.2014
  Prioritetsdato, som angiver første ansøgningsdato i USA

 • 1.10.2014
  Ansøgningsdato hos EUIPO

 • 1.11.2014
  Ansøgningsdato hos EUIPO

 

 

Lighed

Når du skal sammenligne dit varemærke med tidligere varemærker, skal du sætte dig i den almindelige forbrugers sted. Det, du skal spørge dig selv om, er: "Er det sandsynligt, at en forbruger vil mene, at mit varemærke allerede tilhører en anden?" Hvis svaret er "ja", kan du have et problem.

Undlad i øvrigt at begrænse din søgning til identiske varemærker. Tegn, der ligner dit, kan også udgøre en trussel. I eSearch plus kan du søge på et varemærkes navn, type, ansøgningsdato og mange andre kriterier og bruge billeder for at finde varemærker med lignende udseende.

 

Analogi

I de fleste tilfælde skal der også være en forbindelse mellem de varer og tjenesteydelser, du tilbyder, og dem der ansøges om i det varemærke, som dit varemærke kan være i konflikt med. Igen skal de varer og tjenesteydelser, du tilbyder, ikke nødvendigvis være identiske med den anden parts. Selv om de blot ligner dem, kan de udgøre en trussel.

Hvad skal du gøre med dine søgeresultater?

Hvis du mener, at dit eller et tilsvarende varemærke allerede er registreret, eller at der er ansøgt herom, har du en række muligheder:

 • Forhandl: Henvend dig til indehaveren af det tidligere varemærke med henblik på at indgå en aftale (der findes mange identiske varemærker eller varemærker, der ligner hinanden, på markedet).
 • Tag chancen og registrér varemærket: Gå videre, og indgiv din ansøgning med risiko for, at der gøres indsigelse (beslutningen om, hvorvidt man ønsker at gøre indsigelse mod en EU-varemærkeansøgning, afhænger af en lang række faktorer, og den kendsgerning, at der findes en tidligere registrering, forhindrer dig ikke i at ansøge).
 • Anfægt: Anfægt det første varemærke.
 • Giv op: Opgiv ansøgningen, fordi der er for stor risiko for indsigelse.
 

Du kan søge professionel rådgivning hos en varemærkeadvokat. Vi offentliggør en liste over professionelle rådgivere.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.