Anmod om administrative dokumenter

EUIPO's offentlige register over administrative dokumenter

Retten til aktindsigt i dokumenter vedrørende EU-varemærker eller registrerede EF-design er fastlagt i følgende bestemmelser (arrangementer):

For at få adgang til dokumenter, der ikke er direkte adgang til fra registret, skal du udfylde og indsende anmodningsformularen. Anmodninger kan også sendes pr. brev, fax eller e-mail på et hvilket som helst EU-sprog.

Bemærk, at eventuelle referencer, der fremgår af registret, ikke er juridisk bindende. Kun retsakter, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (Eur-Lex), er bindende.