Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Strategi

Hvis du er nået hertil, ved du, at det at registrere et EF-design ikke er som at registrere en bil. Et EF-design beskytter din kreativitet og øger din tilstedeværelse på markedet. Dit design har dog ikke en fast værdi – det er op til dig at udnytte dets potentiale. Jo mere du lægger i designet, jo mere får du ud af det.

Den strategi, du anvender for at gøre dette, vil være unik for dig. Den afspejler din virksomheds bredere interesser og din portefølje af immaterielle rettigheder.

 

Offentliggør dit design

Hvis du har besluttet at udskyde offentliggørelsen (bekendtgørelsen) af dit design, fordi du vil holde det hemmeligt for dine konkurrenter, skal du huske, at du er nødt til at offentliggøre det på et tidspunkt, hvis du ønsker at udnytte registreringsfordelene fuldt ud. Hvis du ikke offentliggør dit design, vil det svare til, at det aldrig har eksisteret.

Senest tre måneder før perioden på 30 måneder udløber (dvs. frem til den sidste dag i den 27. måned efter ansøgningsdatoen eller eventuelt prioritetsdatoen), skal du bede Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) om at offentliggøre dit design. Du kan naturligvis gøre det på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de 27 måneder. Når du anmoder om offentliggørelse, skal du også angive, om du ønsker, at EUIPO offentliggør dit design så hurtigt som muligt eller først ved udløbet af udsættelsesperioden. Hvis du ikke betalte gebyret for offentliggørelse, da du indgav din ansøgning, skal du også huske at betale det, når du anmoder om offentliggørelsen.

Kontoret udsender ikke en påmindelse, når perioden på de 27 måneder udløber. Du skal selv sørge for at overholde fristen.

Udvid din beskyttelse

Din IP-strategi vil udvikle sig gennem årene, og dermed vil der opstå et behov for udvidelse. Måske ønsker du at søge om beskyttelse af dit design uden for Den Europæiske Union (EU).

Hvis du allerede har ansøgt om registrering af et EF-design, vil det være en fordel at påberåbe prioritet. Du kan anvende din ansøgning om registrering af et EF-design som grundlag for en anden designansøgning uden for EU. For at gøre dette skal du ansøge om beskyttelse i en anden jurisdiktion senest seks måneder efter, at du har indgivet din ansøgning om registrering af et EF-design. Hvis din påberåbelse af prioritet godkendes, vil din ansøgning få prioritet over andre ansøgninger, der indgives i løbet af denne seks måneders periode.

For at opnå denne godkendelse skal det imidlertid være din første ansøgning om registrering af dette EF-design.

For at kunne påberåbe sig denne prioritet vil du i nogle lande være nødt til at bevise, at du har ansøgt om registrering af et design hos EUIPO. Visse jurisdiktioner accepterer en henvisning til vores database, mens andre kræver et mere officielt dokument. Det fås ved at sende en anmodning om aktindsigt. Vær opmærksom på, at nogle kræver attestering eller legalisering af bekræftede kopier, før de kan acceptere dem som grundlag for en påberåbelse af prioritet.

Visse lande kræver, at bekræftede kopier attesteres eller legaliseres, inden de accepterer dem som grundlag for en påberåbelse af prioritet eller en hvilken som helst anden påberåbelse ved deres nationale myndigheder.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.