Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Bankoverførsler

De fleste banker anvender en tredjepartsbank til udenlandske betalinger og fremsender ikke altid alle relevante oplysninger til den pågældende bank. Du skal derfor klart og tydeligt bede din bank om at fremsende oplysningerne sammen med overførslen.

Spørg din bank, om den – eller en eventuel tredjepartsbank, som den måtte anvende – pålægger et overførselsgebyr. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at du sikrer, at det fulde beløb overføres til vores konto. Vi har bedt vores banker om ikke at pålægge gebyrer.

Endelig er det vigtigt, at du betaler rettidigt. Registrerings- og bekendtgørelsesgebyret skal betales samlet, når ansøgningen indgives. Hvis ansøgningen omfatter en anmodning om udsættelse, erstatter udsættelsesgebyret bekendtgørelsesgebyret. Sørg for at anmode om overførslen i tilstrækkelig god tid til, at betalingen når frem i tide. EUIPO udsteder ikke betalingsanmodninger.

Du kan få yderligere oplysninger i EUIPO's anbefalinger vedrørende betalinger via bankoverførsel.

+34 965 131 344
Siden blev sidst opdateret 06-03-2019
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information