Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Specifik databeskyttelses-/privatlivserklæring om procedurer vedrørende øjeblikkelig feedback om Hjælp og FAQ


Databehandlingen udføres under ledelse af kundetjenesten, der fungerer som dataansvarlig.
 
Denne behandling er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Oplysningerne i denne meddelelse gives i medfør af artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/2001.

1. Hvad er formålet med behandlingen?
Formålet med den øjeblikkelige feedback er at måle brugertilfredsheden i forbindelse med indholdet i afsnittet "Hjælp og FAQ" på EUIPO's websted. I dette afsnit kan du komme med positive eller negative bedømmelser af svarene i Hjælp og FAQ. Hvis du ikke er tilfreds, bliver du bedt om at angive dine kontaktoplysninger (f.eks. navn, telefonnummer og mailadresse).   Bemærk venligst, at hvis du udtrykkeligt angiver dine kontaktoplysninger, bliver du kontaktet med henblik på en opfølgning. EUIPO kontakter dig via telefon eller mail for at få en bedre forståelse af din feedback.
 
2. Hvilke personoplysninger behandler vi?
De behandlede oplysninger er følgende:
  • Tilfredshedsbedømmelser og kommentarer til spørgeskemaerne
  • Brugeroplysninger, der automatisk indsamles af EUIPO's webportal ved besvarelse af spørgeskemaet (f.eks. sprog, dato og klokkeslæt)
  • Hvis brugeren er logget ind, eksisterer brugeroplysningerne allerede i vores system, herunder personoplysninger — PER ID, land, type af bruger og underbruger.
  • Kontaktoplysninger, der er angivet udtrykkeligt og efter udtrykkelig anmodning af brugerne med henblik på opfølgning: navn, mailadresse og telefonnummer 

3. Hvem har adgang til oplysningerne, og hvem videregives de til?
Kun særligt autoriserede interne medarbejdere (der arbejder for kundetjenesten) hos EUIPO, som er personligt involveret i analysen af disse oplysninger, har adgang til dine oplysninger. Ingen personoplysninger videregives til tredjepart.
 
4. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?
Alle personoplysninger, der er relateret til procedurer vedrørende øjeblikkelig feedback lagres i sikre it-værktøjer (ShareDox-/Survey-system) i henhold til kontorets sikkerhedsstandarder samt i specifikke elektroniske mapper, som kun er tilgængelige for de autoriserede modtagere.
 
Passende adgang tildeles individuelt og udelukkende til ovennævnte modtagere. Databasen er beskyttet med adgangskode under single-sign-on-systemet.
 
5. Hvordan kan du få adgang til, bekræfte, ændre eller slette dine oplysninger?
Du har ret til at få adgang til, korrigere, blokere og slette dine personoplysninger i de tilfælde, der er omfattet af artikel 13, 14, 15 og 16 i forordning (EF) nr. 45/2001 ved at indsende en skriftlig anmodning til EUIPO's dataansvarlige, lederen af kundetjenesten, og med en præcis beskrivelse af din anmodning, på følgende mailadresse: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Hvad er det juridiske grundlag for behandlingen af disse oplysninger?
Personoplysningerne indsamles og behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af personoplysninger og navnlig i henhold til artikel 5, litra a) og litra d)
 
Du kan finde yderligere oplysninger i EUIPO's politik om personoplysninger. For yderligere spørgsmål eller anmodninger vedrørende de oplysninger, du har indgivet, bedes du kontakte den dataansvarlige.
 
7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Dine personoplysninger bliver kun opbevaret så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål med hvilket, de bliver behandlet: tre år for demografiske oplysninger (da de betragtes som registreringsoplysninger), fem år for tilknyttede tilfredshedsoplysninger fra brugere, der besvarer spørgeskemaet, på ubestemt tid for anonyme tilfredshedsoplysninger.
 
8. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til den dataansvarlige, lederen af kundetjenesten, på følgende mailadresse: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Du kan henvende dig til EUIPO's databeskyttelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Klager:
Ved klager, der ikke kan løses af den dataansvarlige og/eller den databeskyttelsesansvarlige, kan du altid indsende en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu
Siden blev sidst opdateret 18-04-2018
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information