Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

SMV-fonden

Styrk din virksomhed med hjælp fra SMV-fonden

Snow
 
×

 

SMV-fonden Ideas Powered for Business er en tilskudsordning med et budget på 20 mio. EUR, som hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Europa med at få adgang til IP-rettigheder.

SMV-fonden er oprettet på initiativ af Europa-Kommissionen og gennemføres af EUIPO for at støtte virksomheder i at udvikle deres IP-strategier og beskytte deres IP-rettigheder på nationalt plan, regionalt plan eller EU-plan.

 

Tilmeld dig for at få opdateringer og mere information

Navn
E-mail
Sprog
 

Tak!

Fordele


Hver SMV kan få refunderet maks. 1 500 EUR.

75 % refundering af prædiagnostiske IP-tjenester (IP-scanning)

Tjeneste 1

IP-eksperter vil hjælpe dig med at bestemme værdien af din intellektuelle ejendom. Dette kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du skal udforme din forretningsstrategi, både nu og i fremtiden.

LÆS MERE

50 % refundering af grundgebyrer for varemærke- og designansøgninger

Tjeneste 2

Når du har besluttet, hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder du vil have beskyttet på nationalt plan, regionalt plan eller EU-plan, kan du få 50 % rabat på ansøgningsgrundgebyrerne.

LÆS MERE

De prædiagnostiske IP-tjenester i denne ordning udbydes eller koordineres gennem de deltagende nationale og regionale IP-kontorer og udgør ikke en juridisk tjeneste. Før du ansøger, bør du tjekke denne liste for at sikre, at tjenesten tilbydes inden for rammerne af SMV-fonden i din medlemsstat. Lignende tjenester kan udbydes gennem andre nationale og regionale IP-kontorer uden for SMV-fonden.

Prædiagnostiske IP-tjenester er en vigtig del af en SMV’s IP-strategi. IP-eksperter undersøger SMV’ens forretningsmodel, produkter eller tjenesteydelser og vækstplaner og hjælper SMV’en med at planlægge en passende IP-strategi.

  • Den prædiagnostiske IP-tjeneste omfatter alle IP-rettigheder (patenter, varemærker, design, brugsmodeller, plantesorter, geografiske betegnelser) samt rettigheder, der ikke er registreret/ikke kan registreres (f.eks. forretningshemmeligheder), og virksomhedsnavne, domænenavne osv.
  • Efter modtagelse af en positiv tilskudsafgørelse har SMV’en 30 dage til at ansøge og betale for den prædiagnostiske IP-tjeneste via det nationale IP-kontor (hvis tilgængelig i den pågældende medlemsstat).
  • Når der er betalt for den prædiagnostiske IP-tjeneste, kan SMV’en anmode om refundering via linket i tilskudsafgørelsen.
  • Den prædiagnostiske IP-tjeneste udføres af en ekspert (udpeget af det nationale kontor), som gennemfører samtaler for at få mere at vide om SMV’en ud fra et forretningsmæssigt og IP-perspektiv.
  • Efter vurderingen vil eksperten udarbejde en rapport om SMV’ens IP-rettigheder og foreslå anbefalinger til, hvordan disse IP-rettigheder kan forvaltes og beskyttes i fremtiden.
  • Den tid, der er brug for til at udføre den prædiagnostiske IP-tjeneste, varierer afhængigt af SMV’en fra flere uger til flere måneder.

Du kan søge om 50 % refundering af grundgebyrerne for varemærke- og/eller designansøgninger. Hvilket beskyttelsesniveau du vælger (nationalt, regionalt eller EU-niveau),vil afhænge af din forretningsstrategi og dine vækstplaner. Hvis du ikke er sikker på, hvilken beskyttelse du skal søge om eller på hvilket territorialt niveau, kan en prædiagnostisk IP-tjeneste (IP-scanning, tjeneste 1) hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

 

Hvornår skal jeg ansøge?

SMV-fonden er rettet mod små og mellemstore virksomheder i de 27 EU-medlemsstater. Hvis din virksomhed opfylder EU's officielle definition på en SMV, kan du søge om støtte til de ovenfor beskrevne tjenester i én af de seks faser (tidsrammer) i 2021:

TIDSRAMME 1
11. januar 2021
– 31. januar 2021

TIDSRAMME 2
1. marts 2021
– 31. marts 2021

TIDSRAMME 3
1. maj 2021
– 31. maj 2021

TIDSRAMME 4
1. juli 2021
– 31. juli 2021

TIDSRAMME 5
1. september 2021
– 30. september 2021

TIDSRAMME 6
1. oktober 2021
– 31. oktober 2021

Kun ansøgninger indgivet inden for hver af de seks tidsrammer vil blive taget i betragtning. Du kan ansøge om tjeneste 1, tjeneste 2 eller en kombination heraf. Der kan kun indgives én ansøgning inden for hver tidsramme og kun én ansøgning pr. tjeneste. Hvis du anmoder om en tjeneste inden for én tidsramme, kan du stadig ansøge om en anden tjeneste i en efterfølgende tidsramme. Den maksimale refundering er begrænset til 1 500 EUR pr. ansøger, uanset hvor mange ansøgninger der indgives. Tilskud tildeles efter først til mølle-princippet.

 

Hvordan ansøger jeg?

Følg vores trinvise vejledning og de anførte links for at få mere information. Hvis du har brug for mere information, se afsnittet med ofte stillede spørgsmål nedenfor.

1.

Følg vores tjekliste for at tjekke din SMV-status og se, om du kan søge eller ej.

Tjekliste for ansøgere

Før du søger, bedes du sikre, at du kan svare ”ja” på alle følgende spørgsmål:

Ja Nej

Er din virksomhed en etableret SMV baseret i Den Europæiske Union?
 
Har du læst indkaldelsen af forslag, før du udfylder ansøgningsskemaet?
 
Har du din virksomheds bankoplysninger og et kontoudtog (udsnit) med følgende oplysninger: virksomhedsnavn som kontoindehaver, IBAN-nummer (eksempler) og BIC/SWIFT-kode?
 
Har du din virksomheds momsnummer eller nationale registreringsnummer?
 
Ved du, hvilken tjeneste eller tjenester du vil ansøge om (tjeneste 1/tjeneste 2 eller begge), som beskrevet i indkaldelsen af forslag?
 
Ved du, hvilke IP-rettigheder (varemærker og/eller design) du vil ansøge om (tjeneste 2)?
 
Er du fuldt ud indforstået med, at du ikke kan ansøge om disse tjenester, hvis du allerede har modtaget national finansiering eller EU-finansiering for de samme tjenester eller dele heraf?
 

 

 

2.

Indsend din ansøgning og al støttedokumentation til SMV-fonden. Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. BEMÆRK: Du kan kun ansøge hos SMV-fonden inden for de fem fastsatte tidsrammer i 2021.

Efter ansøgning

Hvis du bliver udvalgt, modtager du en tilskudsafgørelse underskrevet af EUIPO. Pas godt på den – du får brug for den igen senere. Afviste ansøgere informeres om afgørelsen og modtager en begrundelse for afslaget.

 

3.

Efter meddelelse af en positiv afgørelse har du 30 dage til at:

  • Ansøge om en prædiagnostisk IP-tjeneste. Prædiagnostiske IP-tjenester er tilgængelige via de nationale kontorer, der tilbyder denne tjeneste.
  • Ansøge og betale for dit varemærke og/eller design. Ansøgninger om registrering af varemærker og design kan indgives til et af de nationale kontorer for intellektuel ejendomsret (nationalt plan), til Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret (omfatter Belgien, Nederlandene og Luxembourg – regionalt plan) eller hos os i EUIPO (omfatter alle EU-medlemsstaterne).

 

4.

Endelig kan du, når du har betalt for de ønskede tjenester, indgive din anmodning om refundering via linket i tilskudsafgørelsen. Du modtager en e-mail som bekræftelse på, at din anmodning er modtaget. 

 

Betalingen foretages inden for en måned, efter godkendelse af den indsendte information og dokumentation. Modtagerne underrettes herom via e-mail.

 

Har du yderligere spørgsmål? - Ofte stillede spørgsmål

Siden blev sidst opdateret 08-10-2021
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information