Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

SMV-fonden Ideas Powered for Business er en tilskudsordning med et budget på 20 mio. EUR, som skal hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Europa med at få adgang til deres IP-rettigheder.

SMV-fonden Ideas Powered for Business støttes af Europa-Kommissionen og EUIPO og er rettet mod virksomheder, som ønsker at udvikle deres IP-strategier og beskytte deres IP-rettigheder på nationalt plan, regionalt plan eller EU-plan.

SMV-fonden Ideas Powered for Business omfatter IP-prædiagnosticeringstjenester (IP-scanning) og/eller varemærke- og designansøgninger og kan hjælpe dig med at styrke din virksomhed.

Hver SMV kan få godtgjort maks. 1 500 EUR.

75 % rabat på IP-prædiagnosticeringstjenester
(IP-scanning) *

Tjeneste 1

Professionelle IP-revisorer vil hjælpe dig med at identificere værdien af dine aktiver i form af intellektuel ejendom. Dette kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du skal udforme din forretningsstrategi, både nu og i fremtiden.

50 % rabat på gebyrer for varemærke- og design
ansøgninger

Tjeneste 2

Når du har besluttet, hvilke intellektuelle ejendomsrettigheder du vil have beskyttet på nationalt plan, regionalt plan eller EU-plan, kan du få 50 % rabat på ansøgningsgrundgebyrerne.

 

* IP-prædiagnosticeringstjenesterne i denne ordning er kun tilgængelige gennem de deltagende nationale og regionale IP-kontorer i EU. Inden du ansøger, bør du tjekke listen for at sikre, at IP-kontoret i din medlemsstat tilbyder denne tjeneste.

Kan jeg søge?

SMV-fonden er rettet direkte mod små og mellemstore virksomheder i de 27 EU-medlemsstater og uddeles i fem faser (tidsrammer) i 2021. Hvis din virksomhed opfylder EU's officielle definition på en SMV, kan du søge om støtte til de ovenfor beskrevne tjenester.

Tidsrammerne for ansøgning åbner efter følgende tidsplan:

TIDSRAMME 1
11. januar 2021
– 31. januar 2021

TIDSRAMME 2
1. marts 2021
– 31. marts 2021

TIDSRAMME 3
1. maj 2021
– 31. maj 2021

TIDSRAMME 4
1. juli 2021
– 31. juli 2021

TIDSRAMME 5
1. september 2021
– 30. september 2021

Ansøgninger, der er indgivet uden for hver af de fem angivne tidsrammer, tages ikke i betragtning. Der kan kun indgives én ansøgning for tjeneste 1 eller tjeneste 2 eller en kombination heraf, altid med en maksimal godtgørelse på 1 500 EUR pr. ansøger. Hvis du anmoder om den ene tjeneste i én tidsramme, kan du ansøge om den anden tjeneste i en efterfølgende tidsramme. Tilskud tildeles efter "først til mølle"-princippet.

Tjekliste for ansøgere

Før du søger, bedes du sikre, at du kan svare "ja" på alle følgende spørgsmål:

Ja Nej

Er din virksomhed en etableret SMV baseret i Den Europæiske Union?
 
Har du læst indkaldelsen af forslag, før du udfylder ansøgningsskemaet?
 
Har du din virksomheds bankoplysninger og et kontoudtog (udsnit) med følgende oplysninger: virksomhedsnavn som kontoindehaver, IBAN-nummer (eksempler) og BIC/SWIFT-kode?
 
Har du din virksomheds momscertifikat?
 
Ved du, hvilken tjeneste eller tjenester du vil ansøge om (tjeneste 1/tjeneste 2 eller begge), som beskrevet i indkaldelsen af forslag?
 
Ved du, hvilke IP-rettigheder (varemærker og/eller design) du vil søge om (tjeneste 2)?
 
Er du fuldt ud indforstået med, at du ikke kan ansøge om disse tjenester, hvis du allerede har modtaget national finansiering eller EU-finansiering for de samme tjenester eller dele heraf?
 

Hvis du kan svare "ja" på alle disse spørgsmål, kan du (inden for tidsrammerne) gå videre til ansøgningsskemaet:

Hvad kan jeg få?

Der er to typer tjenester inden for denne ordning, som omfatter delvis godtgørelse af omkostningerne til IP-prædiagnosticeringstjenester (IP-scanning, tjeneste 1) og varemærke- og designansøgninger på nationalt plan, regionalt plan (Benelux) og EU-plan (tjeneste 2).

Hver SMV kan få godtgjort maks. 1 500 EUR.

75 % rabat på din IP-prædiagnosticeringstjeneste (IP-scanning)

Tjeneste 1

IP-prædiagnosticeringstjenester er en vigtig del af din IP-strategi som virksomhed. IP-revisorer ser på din forretningsmodel, dine produkter og/eller tjenesteydelser og vækstplaner for at formulere en strategi for dig. Denne tjeneste kan hjælpe dig med at beslutte, hvilke IP-rettigheder du skal ansøge om, hvordan du skal udvikle din IP-portefølje, hvis du allerede har registrerede rettigheder, og hvordan du skal planlægge din strategi for fremtiden.

IP-prædiagnosticeringstjenesterne i denne ordning er kun tilgængelige gennem de deltagende nationale og regionale IP-kontorer i EU. Inden du ansøger, bør du tjekke listen for at sikre, at IP-kontoret i din medlemsstat tilbyder denne tjeneste. Efter IP-prædiagnosticeringen vil du måske også registrere dine IP-rettigheder.

50 % rabat på dine varemærke- og designansøgningsgebyrer

Tjeneste 2

Hvis du overvejer at registrere et varemærke eller design på enten EU-plan, regionalt plan (Benelux) eller nationalt plan, kunne denne ordning være noget for dig.

Du kan søge om 50 % godtgørelse af grundgebyrerne for varemærke og/eller designansøgninger. Hvilket territorialt beskyttelsesniveau du vælger, vil naturligvis afhænge af din forretningsstrategi og dine vækstplaner. Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal søge om, og hvor, kan en IP-prædiagnosticeringstjeneste (IP-scanning, tjeneste 1) hjælpe dig på rette spor. Alternativt kan du kontakte dit nationale eller regionale IP-kontor for at få mere information.

Hvordan ansøger jeg?

Du kan kun ansøge hos SMV-fonden inden for de fem fastsatte tidsrammer i 2021. EUIPO behandler ikke ansøgninger, der modtages uden for disse tidsrammer. Selve ansøgningsprocessen består af tre enkle trin:

1

Læs først omhyggeligt indkaldelsen af forslag på vores tilskudsside. Indsend derefter onlineansøgningsskemaet sammen med den nødvendige dokumentation for at tjekke din SMV-status og se, om din ansøgning kan gå videre eller ej. Se vores tjekliste, før du søger. Du vil modtage en e-mail som bekræftelse på, at din ansøgning er modtaget. Hvis du bliver udvalgt, modtager du en tilskudsafgørelse underskrevet af kontoret. Pas godt på den — du får brug for den igen senere. Afviste ansøgere modtager en begrundelse for afslaget.

2

Dernæst kan du ansøge og betale for dit varemærke- og/eller design og/eller IP-prædiagnosticering (IP-scanning) senest 30 dage efter modtagelsen af tilskudsafgørelsen. Der kan ansøges om varemærker og design hos et af EU's nationale kontorer for intellektuel ejendomsret (nationalt plan), hos Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret (omfatter Belgien, Nederlandene og Luxembourg — regionalt plan) eller hos os i EUIPO (omfatter alle EU-medlemsstaterne). Det kan gøres hurtigt og let online. IP-prædiagnosticering er tilgængelig hos de nationale kontorer, der tilbyder denne tjeneste (se liste nedenfor).

3

Endelig kan du, når du har betalt for tjenesterne, indgive din anmodning om godtgørelse via linket i tilskudsafgørelsen (afsnit 1). Når den er indsendt, modtager du en e-mail som bekræftelse på modtagelse af betalingsanmodningen. Med forbehold af at den indsendte information og dokumentation godkendes, foretages betalingen inden for en måned, og modtagerne underrettes via e-mail.

Små og mellemstore virksomheder udgør 99 % af alle virksomhederne i EU. Det er imidlertid kun ca. 9 % af SMV'erne, der har registrerede IP-rettigheder. SMV-fonden, som er en fælles aktion mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), er oprettet for at hjælpe SMV'er med at sikre deres IP-rettigheder. Den supplerer en lang række aktiviteter udviklet af EUIPO under Ideas Powered for business-brandet, som har til formål at støtte SMV'er.

Siden blev sidst opdateret 22-01-2021
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information