Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

SMV-fonden


 
SMV-fonden Ideas Powered for Business er en tilskudsordning beregnet til at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU med intellektuelle ejendomsrettigheder (IP-rettigheder). SMV-fonden er et initiativ fra Europa-Kommissionen, som føres ud i livet af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). Den løber fra 10. januar 2022 til 16. december 2022.

Midlerne er begrænsede og vil være tilgængelige efter først til mølle-princippet.

Hvorfor er det vigtigt at beskytte din intellektuelle ejendom

IP-beskyttelse er et must i den digitale tidsalder. Det er den eneste lovlige måde, hvorpå du kan undgå, at dine unikke ideer, produkter eller tjenesteydelser kopieres eller anvendes uden tilladelse. IP-beskyttelse kan dække mange forskellige aktiver, herunder varemærker, design, patenter, virksomhedsidentiteter, produkter, tjenester og processer.

Hvem kan få gavn af SMV-fonden

SMV-fonden tilbyder økonomisk støtte til SMV'er etableret i Den Europæiske Union. Ansøgningen kan indgives af en indehaver af, en medarbejder i, eller en autoriseret repræsentant for, en SMV i EU, der handler på virksomhedens vegne. Tilskud overføres altid direkte til SMV'erne.

Sådan fungerer SMV-fonden:

Vælg

DIT LAND

SMV-fonden er et refusionsprogram, hvorunder der udstedes vouchere, der kan anvendes til delvis dækning af gebyrer for valgte aktiviteter. To slags vouchere er til rådighed afhængigt af den pågældende aktivitet:

Voucher 1

1 500 EUR

Til IP Scan-, varemærke- og designgebyrer.

Voucher 2

750 EUR

Til patentgebyrer.

 
 
 
 
 
 


For at kunne nyde godt af SMV-fonden, skal du:
 1. Tilmelde dig og logge ind på din "SMV-fond-konto". Dernæst skal du indsende en ansøgningsformular.
 2. Når din ansøgning er godkendt, vil du modtage en meddelelse om tildeling af tilskud samt din(e) voucher(e)*. Du kan derefter anmode om de IP-aktiviteter, som du har brug for.
 3. For at blive refunderet for de IP-aktiviteter, som du har anmodet om, skal du ansøge om refusion, efter at du har betalt for aktiviteterne. Det gør du ved at bruge den formular, som findes på din SMV-fond-konto.
*Bemærk: Vouchere er gyldige i 4 måneder fra det øjeblik, hvor du modtager tilskuddet, og de kan forlænges med yderligere 2 måneder inden for de sidste 30 dage af den oprindelige 4-måneders periode, om nødvendigt. I løbet af denne periode kan du anmode om og betale for IP-aktiviteter og derefter anmode om den tilsvarende refusion. Derved aktiverer du din(e) voucher(e).

Sørg for, at du bruger din(e) voucher(e) inden for gyldighedsperioden!

Når du har aktiveret din(e) voucher(e), starter en "gennemførelsesperiode", i løbet af hvilken du kan anmode om yderligere aktiviteter — og yderligere refusion. Denne periode varer:
 • 6 måneder for voucher 1
 • 12 måneder for voucher 2
I begge tilfælde har du yderligere maks. 30 dage til at anmode om refusion efter "gennemførelsesperioden".

Aktiviteter, som du kan ansøge om

SMV-fonden anno 2022 dækker flere aktiviteter til at føre din strategi for dine IP-aktiver ud i livet, alt efter din virksomheds behov.

90 % refusion for IP-prædiagnosticeringstjenester (IP Scan)

 • Gennem planlagte interviews med en IP-ekspert, der udpeges af det nationale IP-kontor, undersøges din forretningsmodel, dine produkter eller tjenesteydelser og dine vækstplaner, for at fastlægge den bedst egnede IP-strategi for din virksomhed. IP Scan er ikke en juridisk tjeneste.

 • Efter undersøgelsen vil IP-eksperten give dig en fuldstændig rapport om din IP-strategi og komme med en række eksempler på bedste praksis og anbefalinger til, hvordan du fremover kan forvalte, beskytte og udvikle dine IP-rettigheder.

 • IP Scan dækker alle IP-rettigheder (varemærker, design, patenter, brugsmodeller, plantesorter og geografiske betegnelser), selv rettigheder, der ikke er registreret/ikke kan registreres (ophavsrettigheder og forretningshemmeligheder) samt virksomhedsnavne og domænenavne.

 • Du kan finde nærmere information om IP Scan og fordelene ved denne tjeneste på IP Scan-siden. Information om IP Scan inden for rammerne af SMV-fonden findes på webstedet for dit  IP-kontor.

 

Hvilket beskyttelsesniveau du vælger (nationalt/regionalt plan, EU-plan eller internationalt plan), vil afhænge af din forretningsstrategi og dine vækstplaner. Hvis du er usikker på, hvilken slags beskyttelse du skal anmode om, eller i hvilken geografisk udstrækning, kan en IP-prædiagnosticeringstjeneste (IP Scan) eller en gratis IP-konsultation (pro bono-tjeneste) hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

 • 75 % refusion af varemærke- og designgebyrer på EU-plan:
  Du kan ansøge om 75 % refusion af gebyrer for varemærke- og/eller designansøgninger, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på EU-plan. Registreringen for denne slags beskyttelse bør ske igennem EUIPO.

 • 75 % refusion af varemærke- og designgebyrer på nationalt og regionalt plan
  Du kan ansøge om 75 % refusion af gebyrer for varemærke- og/eller designansøgninger, gebyrer for yderligere klasser og gebyrer for undersøgelse, registrering, bekendtgørelse og udsættelse af bekendtgørelse på nationalt og regionalt plan. Registreringen for denne type beskyttelse bør ske direkte gennem et nationalt IP-kontor eller Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret (for beskyttelse på regionalt plan i Belgien, Nederlandene og Luxembourg).

 • 50 % refusion af varemærke- og designgebyrer uden for EU
  Du kan ansøge om 50 % refusion af grundgebyrer for varemærke- og/eller designansøgninger og gebyrer for designering og efterfølgende designering uden for EU. Designeringsgebyrer for EU-lande er ikke omfattet, og det samme gælder håndteringsgebyrer pålagt af den oprindelige myndighed. Ansøgning om denne slags beskyttelse bør ske igennem Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO).

 

 • 50 % refusion af patentgebyrer på nationalt plan
  Du kan ansøge om 50 % refusion af gebyrer for patenter i førmeddelelsesfasen (f.eks. indgivelse, søgning og undersøgelse) og gebyrer for meddelelse og bekendtgørelse på nationalt plan. Registreringen for denne type beskyttelse bør ske direkte gennem et nationalt IP-kontor.

Nærmere information om begrænsninger og gebyrer findes i indkaldelsen af forslag og de tilhørende bilag.

IP-kontoret tilbyder også sin egen IP-prædiagnosticeringstjeneste, som ikke dækkes af SMV-fonden. Få mere at vide her.

Før du ansøger:

Ansøgningsproceduren er enkel. Bare vær sikker på, at du har de følgende dokumenter ved hånden, når du ansøger. Disse dokumenter skal være i PDF-format (scannede versioner af fysiske dokumenter i PDF-format godtages). Al indsendt dokumentation skal være læselig og uden adgangskodebeskyttelse.
 
Et kontoudtog for din virksomhed ( eksempel) med følgende oplysninger: virksomhedens navn som kontoindehaver; det fulde IBAN-nummer med landekode ( eksempler); og BIC-/SWIFT-koden.
 
Din virksomheds momsattest eller nationale registreringsattest, udstedt af den kompetente nationale myndighed.
 
Hvis din SMV benytter sig af en repræsentants tjenester, eller du selv er en repræsentant, der handler på vegne af en SMV, skal du indsende en "erklæring på tro og love" ( skabelon), underskrevet af en autoriseret ejer af, eller ansat i, SMV'en.

Liste over gebyrer og kontakter:

Nedenfor kan du se listen over refusionsberettigede gebyrer pr. aktivitet og land samt de specifikke kontakter hos EUIPO, WIPO og medlemsstaternes IP-kontorer, som kan hjælpe dig med alt, der vedrører SMV-fonden

Denne liste er kun vejledende, og der tages forbehold for ændringer, da den indeholder oplysninger fra forskellige kilder. Se den oprindelige kilde for at få de senest ajourførte oplysninger

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Brug for hjælp?

Du kan finde detaljeret information om SMV-fonden Ideas Powered for Business i indkaldelsen af forslag.

Hvis du har spørgsmål, kan du besøge vores FAQ eller chatte med os online på engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk. Vi står til din rådighed mandag til fredag​fra 8.30 til 18.30 (GMT+1).

Du kan også sende en e-mail til information@euipo.europa.eu på ethvert af de officielle EU-sprog.

Nyttige værktøjer:

Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information