Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Sagsbehandlere til
effektiv tvistbilæggelse

Effektiv tvistbilæggelse (EDR) — en særlig tjeneste for SMV'er under covid-19. EUIPO tilbyder SMV'er en særlig onlinetjeneste til at bilægge deres tvister om intellektuel ejendom. Med effektiv tvistbilæggelse menes bilæggelse af tvister ved brug af den mest effektive alternative tvistbilæggelsesmetode, bl.a. mægling, forlig, assisteret forhandling og ekspertvurderinger.

Den særlige tjeneste vil blive tilbudt ved følgende EUIPO-procedurer:

  • Indsigelser: Efter betænkningstiden og kun for ikkerepræsenterede SMV'er.
  • Annulleringer, ugyldigheder i forbindelse med registrerede EF-design og klager: Både for repræsenterede og ikkerepræsenterede SMV'er når som helst under disse procedurer.

EUIPO støtter SMV'er i ovennævnte procedurer ved at udpege en EDR-sagsbehandler, som guider SMV'en gennem de mange mindelige bilæggelsesmuligheder, der findes ved EUIPO og andre steder. Målet er at finde frem til den mest tids- og omkostningseffektive proces for at undgå komplekse retssager, spild af ressourcer og at det bliver en hindring for virksomheden. En yderligere fordel er muligheden for at samle sideløbende tvister på nationalt og internationalt plan i én bilæggelsesproces.

Hvordan er denne særlige tjeneste udformet?

Tjenesten er opdelt i to forskellige faser og varetages af EUIPO's EDR-sagsbehandlere, der er erfarne mæglere og forhandlere med dokumenterede gode resultater inden for intellektuel ejendomsret.

Hele denne tjeneste foregår på afstand via telefon, e-mail, Microsoft Teams og Zoom — alt efter den anmodende SMV's tekniske muligheder.

Første fase: Når EUIPO's sagsbehandler har modtaget en anmodning om den særlige tjeneste, arrangeres der en første onlinekontakt med den anmodende part med det formål i fortrolighed at undersøge baggrunden for den tvist, der verserer ved EUIPO, og eventuelle andre sideløbende sager. Formålet er at få et samlet billede af SMV'ens økonomiske aktivitet og de konflikter, den indgår i. Det er hensigten, at denne første fase skal være interaktiv og dynamisk med en tidsramme på højst seks timer, som enten kan være kontinuerlig eller opdelt i flere mindre dele.

Efter første fase giver EDR-sagsbehandleren ikkebindende anbefalinger om, hvordan tvisten kan afvikles på en effektiv måde. Disse anbefalinger kan f.eks. omfatte mægling, forlig, assisteret forhandling, en ekspertvurdering eller en kombination af disse tjenester, der tilbydes af EUIPO og andre steder, alt sammen online.

Hvis SMV'en er indforstået med anbefalingerne, vil EDR-sagsbehandleren derefter kontakte den anden part i den verserende sag ved EUIPO for at kontrollere, om parten indvilliger i at forsøge at løse tvisten ved hjælp af en af de anbefalede metoder.

Anden fase: Når en af de anbefalede tvistbilæggelsesmetoder er valgt, vil den straks blive iværksat online. Dette kan enten være mægling, forlig, assisteret forhandling, ekspertvurderinger eller kombinationer af disse tjenester. Målet er at afslutte anden fase senest 48 timer efter, at den er indledt.


Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Nationalitet: Italiensk
Sprog: IT, EN, ES, FR

Fuldstændigt cv
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Nationalitet: Østrigsk
Sprog: EN, DE, ES

Fuldstændigt cv
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Nationalitet: Belgisk
Sprog: NL, EN, FR, DE, ES

Fuldstændigt cv
Marita BRA

Marita
BRA

Nationalitet: Græsk
Sprog: EN, FR, ES, EL

Fuldstændigt cv
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Nationalitet: Britisk
Sprog: EN, DE, ES, IT

Fuldstændigt cv
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Nationalitet: Spansk
Sprog: EN, ES, FR

Fuldstændigt cv
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVA

Nationalitet:Bulgarsk
Sprog: BG, EN

Fuldstændigt cv
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Nationalitet: Britisk
Sprog: EN, FR, ES

Fuldstændigt cv
Philipp VON KAPFF

Philipp
VON KAPFF

Nationalitet: Tysk
Sprog: DE, EN, ES, FR

Fuldstændigt cv
Arkadiusz MAKAR

Arkadiusz
MAKAR

Nationalitet: Polsk
Sprog: EN, PL

Fuldstændigt cv
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Nationalitet: Græsk
Sprog: EN, FR, ES, EL

Fuldstændigt cv
Virginia MELGAR

Virginia
MELGAR

Nationalitet: Fransk
Sprog: EN, ES, FR

Fuldstændigt cv
Klaudia MISZTAL

Klaudia
MISZTAL

Nationalitet: Polsk
Sprog: EN, ES, PL

Fuldstændigt cv
Stefano DI NATALE

Stefano
DI NATALE

Nationalitet: Italiensk
Sprog: EN, ES, FR, IT

Fuldstændigt cv
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Nationalitet: Italiensk
Sprog: IT, EN, ES, FR

Fuldstændigt cv
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Nationalitet:Fransk
Sprog: FR, EN, ES

Fuldstændigt cv
André POHLMANN

André
POHLMANN

Nationalitet:Tysk
Sprog: DE, EN, ES

Fuldstændigt cv
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Nationalitet: Italiensk
Sprog: DE, EN, ES, IT

Fuldstændigt cv
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Nationalitet: Britisk
Sprog: EN, ES, FR

Fuldstændigt cv
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Nationalitet: Tysk
Sprog: DE, EN, ES

Fuldstændigt cv
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Nationalitet: Tysk
Sprog: DE, EN, ES

Fuldstændigt cv
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Nationalitet: Polsk
Sprog: EN, ES, PL

Fuldstændigt cv
 
Siden blev sidst opdateret 06-07-2020
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information