Åbne data: Din adgang til EUIPO's register

Ny onlineapplikation til at massedownloade oplysninger om varemærker, design, repræsentanter, ansøgere og internationale registreringer. Læs mere.

Databaser

Varemærker og design

Gå til eSearch plus, en EUIPO-database

eSearch plus

Udførlige oplysninger om varemærker, design, indehavere, repræsentanter og tidender.

eSearch app (iOS og Android)

Åbne data: Massedownload

Gå til eSearch Case Law, en EUIPO-database

eSearch case law

Afgørelser fra EUIPO, domme fra Retten, Domstolen og nationale domstole.

Gå til EuroLocarno, en EUIPO-database

EuroLocarno

Klassifikation og termer til produktangivelser på alle officielle EU-sprog.

Gå til Verify Certified Copies, en EUIPO-database

Verify Certified Copies

Indtast en identifikationskode (ID) for at se originalen til EUTM-registreringsbeviset.

 

Europæiske tmdn-databaser

Gå til TMview, en europæisk tmdn-database

TMview

Varemærker fra alle officielle varemærkemyndigheder, der deltager på nationalt og internationalt plan og EU-plan.

Gå til Designview, en europæisk tmdn-database

Designview

Centralt kontaktpunkt for oplysninger om registrerede design fra alle deltagende nationale myndigheder.

Gå til TMclass, en europæisk tmdn-database

TMclass

One-stop-klassificeringsportalen, som giver adgang til den harmoniserede database, som anvendes i EU, og til databaser i hele verden.

Gå til Similarity, en europæisk tmdn-database

Similarity

Vurdering af ligheden mellem varer og tjenesteydelser foretaget af IP-kontorer i EU.

 
Gå til DesignClass, en europæisk tmdn-database

DesignClass

Sammenlign klassificeringsdatabaserne for design fra de deltagende myndigheder.

 

Immateriel ejendomsret og håndhævelse

Gå til Enforcement Database, en europæisk tmdn-database

Enforcement Database

Håndhævelsesdatabasen, der forbinder rettighedsindehavere med toldvæsen og politi for at beskytte varer mod forfalskning.

ACIST

Efterretningsstøtteredskabet til bekæmpelse af varemærkeforfalskning (ACIST) giver pålidelige oplysninger om konfiskeringer ved alle EU-medlemsstaternes grænser.

ACRIS

Det hurtige efterretningssystem til bekæmpelse af varemærkeforfalskninger giver oplysninger om, hvordan du kan handle sikkert uden for EU.

Gå til Orphan Works (forældreløse værker), en EUIPO-database

Orphan Works Database

Denne database indeholder oplysninger om forældreløse værker, der første gang blev udgivet eller udsendt i EU.

Siden blev sidst opdateret 01-06-2017