Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

Attestering eller legalisering af bekræftede genparter

I henhold til bestemmelserne i regel 84, stk. 6, og regel 89, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning om EU-varemærker og artikel 74, stk. 4 og 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning om EF-design udsteder Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) bekræftede genparter af ansøgninger, registreringsbeviser eller andre dokumenter, der indgår i behandlingen af sager ved EUIPO, samt bekræftede udskrifter fra registret over EU-varemærker eller design.

Desuden kræver visse lande, at bekræftede genparter attesteres eller legaliseres, inden de godtager dem som grundlag for en påberåbelse af prioritet eller en påberåbelse af en hvilken som helst anden art ved deres nationale myndigheder.

Den 19. september 2000 vedtog Europa-Kommissionen derfor en procedure, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Proceduren giver chefen for Europa-Kommissionens repræsentation i Spanien bemyndigelse til at bekræfte ægtheden af underskrifter på dokumenter udstedt af EUIPO.


Procedure

Anmodninger om bekræftede genparter skal sendes til EUIPO ved hjælp af den relevante formular til begæring om aktindsigt. På formularen angives det i det relevante afsnit, at kopierne skal anvendes til registrering i et tredjeland, der kræver at kopierne er attesterede. Desuden skal det på det relevante sted angives, i hvilket/hvilke tredjeland(e) der er brug for en sådan bekræftelse.

EUIPO vil herefter udstede bekræftede genparter på sædvanlig vis og sende dem til Europa-Kommissionens repræsentation i Spanien på følgende adresse:

Comisión Europea, Representación en España
Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid (Spanien)

Tlf.: +34 914 238 000

EUIPO sender desuden en meddelelse til ansøgeren om, at de dokumenter, der er anmodet om, er blevet sendt til repræsentationen.

Så snart repræsentationen har modtaget dokumenterne fra EUIPO, bliver underskriftens ægthed bekræftet af chefen for repræsentationen. Dokumenterne bliver herefter sendt til den adresse, der er angivet af ansøgeren i den oprindelige begæring om aktindsigt, eller de kan afhentes af ansøgeren personligt ved Europa-Kommissionens repræsentation i Madrid.

Hvis ansøgeren allerede har en bekræftet genpart, kan den sendes med posten til repræsentationen i Madrid eller afleveres dér personligt. De dokumenter, der skal legaliseres, skal ledsages af et brev, hvori det angives, hvem der ansøger om legaliseringen (postadresse og kontaktnavne), hvilket land der kræver legaliseringen, og den adresse, som dokumentet skal sendes til, eller et telefonnummer på en kontaktperson, hvis dokumentet afhentes ved personligt fremmøde.

Sørg for, at bekræftede genparter, der downloades direkte fra EUIPO's webside, er af god udskriftskvalitet og er sammenhæftede på behørig vis.

Så snart dokumentet er blevet legaliseret af Europa-Kommissionens repræsentation, skal ansøgeren følge de anviste procedurer ved tredjelandets ambassade eller konsulat (modtagere af dokumenterne) i Spanien. Mange lande kræver også, at dokumenterne efterfølgende legaliseres af det spanske udenrigsministerium, inden de accepteres.

Vi råder derfor ansøgere til at kontakte ambassaden i det pågældende tredjeland, hvis de ikke er helt klar over, hvilken procedure, der skal følges. Kontaktadresser på ambassader for lande, der er akkrediterede i Spanien.

Bemærk venligst også, at hverken EUIPO eller Kommissionen er ansvarlig for den praksis, der anvendes, eller de beslutninger, der træffes af myndigheder i tredjelande i forbindelse med legaliseringen af dokumenter, der udstedes af EUIPO.

Siden blev sidst opdateret 25-02-2016
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information