Gå til hjemmesiden
EUIPO
Beskyt dine varemærker og design i Den Europæiske Union

Beskyt dine immaterielle rettigheder i Den Europæiske Union

Menu

 

Tilgængelighed

Fra januar 2010 skal EU' s institutioner udforme alle nye websider i overensstemmelse med overholdelsesniveau AA i retningslinjerne for tilgængeligt webindhold, version 2 (WCAG 2.0).

Formålet med webtilgængelighed er, at alle brugere skal have lige adgang til oplysninger og funktioner på internettet. Nærmere bestemt betyder webtilgængelighed, at mennesker både med og uden handicap kan se, forstå, navigere og interagere på nettet.

I henhold til FN-konventionen om handicappedes rettigheder, som EU har underskrevet, omfatter "handicappede" personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Internetbrugere kan have problemer med at anvende internettet på grund af forskellige former for handicap, funktionsnedsættelse, miljømæssige faktorer eller af tekniske årsager:

  • Personer med handicap: syns- eller hørenedsættelse, fysisk og kognitiv nedsættelse
  • Ældre personer med lav grad af læse- og skrivefærdighed mm.
  • Teknologirelaterede begrænsninger eller inkompatibilitet browsere, platforme, udstyr, mobil web-anvendelse
  • Miljømæssige faktorer: plads, belysning, støj, langsom forbindelse

Kilde: Europa-Kommissionen – Information Providers guide

Af tekniske årsager er følgende sider ikke kompatible med WCAG 2.0:

  • Sider med videoer
  • Onlineformularer
Siden blev sidst opdateret 13-02-2019
Vi bruger cookies på vores websted for at understøtte de tekniske funktioner, som forbedrer din brugeroplevelse. Vi anvender også webanalyse. Klik her for mere information