Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Zkontrolovat ověřené kopie

Tato funkce vám umožňuje zkontrolovat pravost on-line generovaných ověřených kopií.

Zadejte identifikační kód z ověřené kopie do pole vyhledávání a klikněte na tlačítko „Zkontrolovat“. Zobrazí se zkontrolovaná kopie.

Pozn.: zadávaný kód rozlišuje velká a malá písmena.

Tato možnost je k dispozici v těchto případech:

  • pokud přihláška již byla zveřejněna,
  • v případě formuláře přihlášky ochranné známky EU, pokud ochranná známka byla přihlášena 1. ledna 2008 či po tomto datu,
  • v případě osvědčení o zápisu ochranné známky EU, pokud osvědčení o zápisu bylo vydáno 1. ledna 2001 či po tomto datu,
  • v případě ověřených kopií osvědčení o zápisu zapsaného průmyslového vzoru Společenství.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.