Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Ochranné známky v Evropské unii

Kde provést zápis

V EU má systém zápisu ochranných známek čtyři úrovně. Zvolte si tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vašeho podnikání.

Řekněme, že chcete ochranu jenom v jednom členském státě EU, pravděpodobně ve státě, kde má váš podnik momentálně sídlo nebo kde chcete obchodovat. Přihlášku ochranné známky můžete podat přímo na příslušném vnitrostátním úřadu duševního vlastnictví. To je možnost na vnitrostátní úrovni. Podívejte se na úplný seznam vnitrostátních úřadů

Chcete-li ochranu v Belgii, Nizozemsku a/nebo Lucembursku, můžete podat přihlášku na Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, jediném úřadu pro duševní vlastnictví na regionální úrovni v EU, a získat tak ochrannou známku platnou v těchto třech členských státech. To je možnost na regionální úrovni.

Chcete-li ochranu ve více členských státech EU, můžete podat přihlášku ochranné známky EU na úřadu EUIPO – tedy na evropské úrovni. On-line přihláška na úřadu EUIPO stojí 850 EUR a podává se pouze v jednom jazyce. Po obdržení vaši přihlášku zkontrolujeme a zpracujeme a jakmile je ochranná známka zapsána, můžete si ji každých deset let bez omezení obnovovat.

Vnitrostátní, regionální a evropský systém se vzájemně doplňují a fungují paralelně vedle sebe.

Ochranné známky na vnitrostátní a regionální úrovni jsou nezbytné pro uživatele, kteří nechtějí nebo nepotřebují ochranné známky na úrovni EU.

Pro ty, kteří si tuto možnost zvolí, poskytují ochranné známky EU ochranu ve všech členských státech Unie.

 

Čtvrtou možností, jak získat ochranu v EU, je mezinárodní cesta. Na základě své přihlášky ochranné známky na vnitrostátní, regionální nebo evropské úrovni můžete svou ochranu rozšířit na mezinárodní úroveň, tj. do všech zemí, jež podepsaly Madridský protokol. Získejte více informací o mezinárodních zápisech.

Vnitrostátní úroveň prostřednictvím úřadů duševního vlastnictví v EU

Zápis na regionální úrovni v Belgii, Nizozemsku a/nebo Lucembursku prostřednictvím Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví

Celoevropská ochrana (všechny členské státy EU) prostřednictvím úřadu EUIPO

Mezinárodní zápis prostřednictvím organizace WIPO

 

Výhody zápisu ochranné známky

  • chrání hodnotu vaší obchodní značky
  • představuje aktivum
  • nabízí ochranu vůči konkurenčním známkám
  • definuje vaše práva
  • zamezuje falšování a podvodům

Výhody zápisu ochranné známky Evropské unie

  • Jediná přihláška k zápisu, vyplněná on-line v jednom jazyce, platí ve všech členských státech EU.
  • Ochranná známka EU propůjčuje jejímu majiteli výhradní právo na ochranu ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie za přijatelnou cenu.
  • Tuto ochranu můžete uplatňovat na trhu čítajícím téměř 500 milionů spotřebitelů.
  • Ochranná známka EU je platná 10 let. Její platnost lze neomezeně obnovovat, a to na dalších 10 let při každé obnově zápisu.

Zápis mezinárodní ochranné známky

Pokud jste již podali přihlášku nebo jste svou ochrannou známku zapsali v jiné části světa, můžete získat ochrannou známku EU tak, že ve formuláři přihlášky při provádění „mezinárodního zápisu" vyznačíte EU. To můžete učinit prostřednictvím tzv. Madridského systému, který spravuje Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) se sídlem v Ženevě.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.