Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Podání přihlášky

Zapsaný průmyslový vzor Společenství vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Je platný pět let. Jeho platnost lze opakovaně obnovovat, vždy na období dalších pěti let, maximálně však na celkovou dobu 25 let.

Před podáním přihlášky se můžete také podívat na naše tipy pro podání přihlášky průmyslového vzoru a osvědčené postupy, abyste se vyhnuli chybám v přihlášce.

 

Podat bezchybnou přihlášku

Jak se vyvarovat problémů – naše doporučení.

 

Další informace o našich poplatcích

 

Podejte přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství ve čtyřech krocích.

Možnost zvolit k zápisu vašeho průmyslového vzoru režim Fast Track (zrychlený postup).

Logo režimu Fast Track (zrychleného postupu)chleného postupu)chleného postupu)chleného postupu)
 
 
  • Vytvoření a podání přihlášky vám nemusí zabrat více než 10 minut.
  • Postupem podání přihlášky vás provedeme krok za krokem.
  • Více informací o režimu Fast Track (zrychleném postupu)
  • Platbu je možné provést pouze kreditní kartou nebo prostřednictvím běžného účtu. Úhrada bankovním převodem není možná.

 

Rozšířená verze formuláře

Rozšířenou verzi formuláře přihlášky použijte v případě, že chcete předložit vlastní označení výrobku, uplatnit později právo přednosti, přiložit později doklady o právu přednosti nebo doplnit výstavní prioritu. Upozorňujeme, že použití tohoto formuláře přihlášky vylučuje její zpracování v režimu Fast Track.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.