Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

IP Scan vyobrazení žárovek

 

IP Scan

Identifikujte své duševní vlastnictví a naučte se, jak začlenit strategii v oblasti duševního vlastnictví do podnikatelského plánu společnosti.

Ochrana vašeho duševního vlastnictví je jedinou zákonnou možností ochrany vašich jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním nebo využíváním bez povolení.

Služba IP Scan vás přímo spojí s odborníkem na duševní vlastnictví vybraným vnitrostátním úřadem pro duševní vlastnictví, který s vámi přezkoumá váš obchodní model, výrobky a/nebo služby a plány růstu.

Společně zjistíte, která nehmotná aktiva by bylo vhodné chránit a jakým způsobem může vaše duševní vlastnictví podpořit růst podniku. Služba IP Scan nepředstavuje právní službu, ale má vašemu podniku pomoci při zápisu vašeho duševního vlastnictví a jeho využití nyní i v budoucnu.

Služba IP Scan je k dispozici v níže uvedených členských státech EU.

„Bylo to pro nás velmi přínosné a zaměřené na naše potřeby. Ušetřilo mi to hodně času, získala jsem odbornou pomoc a teď máme ochranné známky, což zvyšuje hodnotu naší společnosti.“

- Laura Andelin, ONIT Sport (Finsko)

IP Scan – základní informace

Služba IP Scan může položit základy strategie vaší společnosti v oblasti duševního vlastnictví.

Chráněné duševní vlastnictví zahrnuje nejrůznější aktiva, která jsou způsobilá k zápisu i která k zápisu způsobilá nejsou, včetně ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů. Zapsaná nehmotná aktiva nenabízejí pouze právní ochranu. Na trhu vám také zabezpečí exkluzivitu a konkurenční výhodu.

Duševní vlastnictví vysoké hodnoty může být využito k vytvoření nových zdrojů příjmů, například z poskytování licencí, prodejů nebo dohod o společném označování. Při získávání finančních prostředků se zapsané duševní vlastnictví považuje za známku toho, že společnost je silná a zdravá.

  • Posoudíte svůj obchodní model s odborníkem na duševní vlastnictví
  • Naučíte se, co patří mezi skutečná aktiva vaší společnosti v oblasti duševního vlastnictví a jak je zapsat a spravovat
  • Identifikujete způsoby, jak chránit své duševní vlastnictví a co dělat v případě, kdy někdo vaše práva poruší
  • Dozvíte se, jak v oblasti duševního vlastnictví předcházet konfliktům s konkurenty či potenciálními partnery
  • Navrhnete pro svoji společnost jasnou strategii v oblasti duševního vlastnictví: co zapsat, kde to zapsat a jakým způsobem využívat své duševní vlastnictví prostřednictvím poskytování licencí, partnerství, internacionalizace atd.

Je možné, že vaše společnost má k dispozici jedno či více nehmotných aktiv a ani o tom nemusíte vědět:

  1. Základní informace: název vaší společnosti a její on-line doménové jméno
  2. Duševní vlastnictví způsobilé k zápisu: ochranné známky, patenty, průmyslové vzory, užitné vzory, autorská práva, odrůdy rostlin či zeměpisná označení
  3. Duševní vlastnictví nezpůsobilé k zápisu: obchodní tajemství a nezapsané průmyslové vzory
 

Jak IP Scan probíhá

Služba IP Scan je komplexní a založená na spolupráci. S pomocí odborníků na duševní vlastnictví prozkoumáte všechny aspekty duševního vlastnictví své společnosti.

V rámci služby IP Scan se vyhodnotí veškerá nehmotná aktiva vaší společnosti, a proto je tak důležité zajistit, aby odborník na duševní vlastnictví, který vám pomáhá, měl k dispozici všechny relevantní informace. Tento proces vyžaduje, aby mu vaše společnost věnovala dostatečné množství času, aby shromáždila požadované informace, absolvovala rozhovor a spolupracovala s odborníkem na duševní vlastnictví. Služba IP Scan sestává ze tří fází:

1. Příprava
Přípravná fáze, v níž vaše společnost musí vyplnit krátký dotazník vlastního posouzení. Odborník na duševní vlastnictví ho přezkoumá, aby pochopil vztah vaší společnosti k duševnímu vlastnictví.
2. Analýza
Fáze analýzy, v níž s vámi odborník na duševní vlastnictví vede rozhovory, aby se seznámil s obchodním modelem, posoudil vaše duševní vlastnictví a identifikoval pro vaši společnost nejvhodnější strategii v oblasti duševního vlastnictví.
3. Zpráva
Fáze vypracování zprávy, v níž odborník na duševní vlastnictví předkládá zjištění vyplývající z analýzy a nabízí doporučení, jak začlenit strategii v oblasti duševního vlastnictví do obchodního plánu společnosti.

Zpráva IP Scan

Zpráva odborníka na duševní vlastnictví obsahuje celková zjištění z první a druhé fáze a zahrnuje pět hlavních témat:

Obchodní model MSP a strategie společnosti

Identifikace a analýza stávajícího duševního vlastnictví a aktiv souvisejících s duševním vlastnictvím

Používání vyhledávání v oblasti duševního vlastnictví

Správa a strategie v oblasti duševního vlastnictví: jak co nejlépe spravovat aktiva související s duševním vlastnictvím

Shrnutí a strategická doporučení

Službu IP Scan hradí Fond pro MSP

Nechejte si proplatit 90 % nákladů na službu IP Scan prostřednictvím grantu z Fondu pro MSP.

K dispozici je finanční pomoc

Fond pro MSP představuje grantový program, který byl navržen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) v Evropské unii s pokrytím nákladů na zápis duševního vlastnictví. Malým a středním podnikům, které využijí službu IP Scan, může být proplaceno 90 % nákladů na službu za předpokladu, že si nejprve zajistí grant z Fondu pro MSP poskytovaný úřadem EUIPO.

Příležitost výhradně pro MSP z EU

Abyste mohli požádat o grant, vaše společnost musí být MSP usazeným v Evropské unii. Měli byste si prostudovat oficiální definici EU malého a středního podniku a ujistit se o způsobilosti své společnosti.

 

Podání žádosti o financování z Fondu pro MSP nevyžaduje velké množství formulářů ani formalit. Stačí, abyste si připravili některé základní informace, například osvědčení o DPH vašeho podniku a údaje o bankovním účtu.

Prvním krokem je podání žádosti o grant z Fondu pro MSP a jeho udělení. Podání žádosti vám nezabere mnoho času a za několik dní dostanete odpověď.

Více informací naleznete na domovské stránce Fondu pro MSP po zvolení své země. Pokud máte nějaké otázky, na této stránce se také můžete podívat na sekci s často kladenými dotazy nebo se na nás můžete obrátit přímo prostřednictvím našeho on-line chatu. Prostřednictvím výše uvedených odkazů se můžete také obrátit na váš vnitrostátní úřad pro duševní vlastnictví.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.