Zobrazit nápovědu - Podmínky používání sekce User Area


Podávali jste již někdy úřadu EUIPO přihlášku?

Typ uživatele

Právnická osoba nebo fyzická osoba
 • Fyzická osoba jednající mým jménem
 • Společnosti, firmy či jiné právní subjekty (sdružení výrobců, producentů apod.), počítaje v to i veřejnoprávní subjekty, budou považovány za právnické osoby, pokud, podle práva pro ně platného, mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu, vlastním jménem uzavírat smlouvy nebo činit jiné právní úkony a mají procesní způsobilost.
  • Majitel nebo ředitel /výkonný ředitel
Zástupce
 • Fyzická osoba jednající jménem mé společnosti
  • Oprávněný zaměstnanec
 • Úkon advokáta jménem sdružení /advokátní kanceláře
 • Advokát, který nepracuje pro sdružení / advokátní kancelář

Importovat existující kontakt

Vyhledejte sami sebe pomocí ID nebo jména

ID Organizace Typ Jméno Stát Možnosti

Importovat existující kontakt

Vyhledejte sami sebe pomocí ID nebo jména

ID Organizace Typ Jméno Stát Možnosti

Pokud zvolíte tuto možnost, přijímáte podmínky programu pro hlavní uživatele.


Jméno kontaktní osoby vaší organizace

Tento e-mail budeme používat, abychom s vámi mohli komunikovat o programu pro hlavní uživatele.

Toto telefonní číslo budeme používat, abychom s vámi mohli komunikovat o programu pro hlavní uživatele

Zvolte jazyk, ve kterém chcete dostávat zprávy týkající se programu pro hlavní uživatele.

Do své User Area budete dostávat upozornění o zveřejněných novinkách a dostupných statistikách.

Typ uživatele

Právnická osoba nebo fyzická osoba
 • Fyzická osoba jednající mým jménem
 • Společnosti, firmy či jiné právní subjekty (sdružení výrobců, producentů apod.), počítaje v to i veřejnoprávní subjekty, budou považovány za právnické osoby, pokud, podle práva pro ně platného, mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu, vlastním jménem uzavírat smlouvy nebo činit jiné právní úkony a mají procesní způsobilost.
Zástupce
 • Fyzická osoba jednající jménem mé společnosti
  • Oprávněný zaměstnanec
 • Úkon advokáta jménem sdružení /advokátní kanceláře
 • Advokát, který nepracuje pro sdružení / advokátní kancelář

Vytvořit nový účet

ÚdajePokud jste adresu uvedli v pchin-jinu, zvažte její opravení. Mějte na paměti, že úřad očekává, že adresy budou uvedeny v angličtině nebo jiném jazyce EU. Vaše přihláška bude přezkoumána z hlediska formálních náležitostí.
Uveďte prosím jméno/název přihlašovatele a/nebo adresu v angličtině nebo jiném evropském jazyce.


např. 00 420-123456789
např. 00 420-123456789

Vytvořit nový účet

Údaje

např. 00 420-123456789
např. 00 420-123456789
např. 00 420-123456789
např. 00 420-123456789

Způsob komunikace