Metodické pokyny úřadu EUIPO


Stávající praxie úřadu EUIPO v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů popisují metodické pokyny týkající se průzkumu, které mají sloužit jak uživatelům, tak zaměstnancům úřadu, kteří mají příslušné postupy na starosti.

Compass on a table