logo režimu Fast Track

Rychlejší zveřejnění ochranné známky

Díky režimu Fast Track se může doba potřebná ke zveřejnění vaší ochranné známky zkrátit nejméně o polovinu.

Rovněž výsledky průzkumu jsou v tomto režimu jistější a předvídatelnější. S režimem Fast Track se můžete vyhnout nedostatkům v klasifikaci, protože výrobky a služby vyberete z harmonizované databáze obsahující klíčová slova, která automaticky schválí každý vnitrostátní či regionální úřad pro ochranu duševního vlastnictví EU.

logo režimu Fast Track

jen
3 týdny *
průměrná doba do zveřejnění ochranné známky v režimu Fast Track
* Tento údaj průběžně aktualizujeme na základě nejnovějších informací z naší charty služeb.
Přečtěte si další informace o našich kritériích kvality služeb.
více než
30 % *
přihlášek (a tento podíl stále roste)
* Podíl všech přihlášek podaných online.
Poslední aktualizace: červenec 2016

logo režimu Fast Track

Proč použít režim Fast Track: Záruka schválení klíčových slovikona záruky

Odborníci na klasifikaci z jednotlivých úřadů pro ochranu duševního vlastnictví v EU zkontrolují každé klíčové slovo v harmonizované databázi, tj. v naší databázi výrobků a služeb v rámci režimu Fast Track.

Pokud tedy klíčové slovo vyberete pomocí nástroje pro výběr výrobků a služeb v aplikaci, neexistuje riziko, že by vůči vaší přihlášce ochranné známky EU nebo národní ochranné známky byla podána námitka týkající se klasifikace. Zápis vaší ochranné známky pak proběhne jednodušším způsobem.


logo režimu Fast Track
logo režimu Fast Track

Co mám udělat, aby byla moje přihláška zpracována v režimu Fast Track?

Chcete-li, aby vaše přihláška byla zařazena do režimu Fast Track, musíte splnit dvě hlavní podmínky:

logo režimu Fast Track

Výrobky a služby, na které se bude ochranná známka vztahovat, musíte vybrat harmonizované databáze.

logo režimu Fast Track

Platbu je třeba provést předem: Naši průzkumoví referenti mohou zahájit průzkum přihlášky až po přijetí platby.

* Pokud je platba provedena okamžitě a váš spis v době podání a během průzkumu nevykazuje žádné nedostatky, bude vaše přihláška zpracována v režimu Fast Track.Jak poznám, že je moje přihláška zařazena do režimu Fast Track?

Rozšířená verze formuláře byla vypracována tak, aby upozorňovala na situace, kdy přihláška nesplňuje podmínky pro zpracování v režimu Fast Track. Můžete se pak rozhodnout, zda nedostatky odstraníte nebo budete pokračovat běžným postupem, v němž doba do zveřejnění přihlášky oproti režimu Fast Track může být dvojnásobná i delší.

V závěru postupu podávání přihlášky a bezprostředně před platbou se zobrazí oznámení, které buď potvrdí, že váš spis splňuje podmínky pro zpracování v režimu Fast Track, nebo vás upozorní na to, co je třeba učinit. 
logo režimu Fast Track

Fast Track: podmínky splněny

logo režimu Fast Track

Fast Track: podmínky nesplněny

 

Jste připraveni nastoupit do rychlovlaku Fast Track?

Režim Fast Track přináší tyto výhody:

  • rychlejší zveřejnění

  • méně nedostatků

  • klíčová slova pro výrobky a služby schválená ve všech členských státech EU

  • slouží jako základ pro mezinárodní zápisy
Spustit režim Fast Track pro ochranné známky

* Fast Track: úplný seznam podmínek
Nahoru