Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Jazyková politika úřadu EUIPO

Pěti pracovními jazyky úřadu jsou angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze podávat ve 23 úředních jazycích Evropské unie. Ve 23 úředních jazycích EU se zveřejňují také rejstříky ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství. Obsah internetových stránek úřadu EUIPO se zveřejňuje přinejmenším v pěti pracovních jazycích úřadu a často i v ostatních osmnácti úředních jazycích EU.

Úřad EUIPO je pevně odhodlán zajistit, aby v EU měli všichni přístup k informacím o právech duševního vlastnictví v jazyce, kterému rozumí, a to i když tento jazyk není jejich mateřským jazykem.

 

Kdykoli to bude možné, budeme s vámi komunikovat v úředním jazyce vaší země.  V případě jakýchkoli jazykových otázek týkajících se konkrétních řízení ve věcech ochranných známek nebo průmyslových vzorů však platí příslušná nařízení a metodické pokyny úřadu.

Další informace o tom, které jazyky lze použít v řízeních před úřadem, naleznete v příslušných nařízeních, zejména v článcích 146 a 147 nařízeních o OZEU, článcích 24, 25 a 26 prováděcího nařízení o OZEU, článcích 98 a 99 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství a článcích 29, 80, 81 a 83 prováděcího nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství.

 

Zvolte si jazyk internetových stránek

Všechny naše internetové stránky mají v levém horním rohu rozbalovací nabídku, kde si můžete zvolit, v jakém jazyce chcete danou stránku zobrazit.

Navíc, pokud hledáte judikaturu na podporu vašeho případu u soudu, může vám pomoci naše databáze eSearch Case Law, která zprostředkovává strojové překlady, jež vám umožní okamžitě získat celkový přehled o obsahu konkrétních rozsudků ještě předtím, než se rozhodnete investovat do ověřených překladů.

 

Terminologie úřadu EUIPO

Úřad EUIPO poskytuje oficiální terminologii týkající se duševního vlastnictví ve všech jazycích EU. Chce tak přispět k právní jistotě v oblasti duševního vlastnictví. Pojmy z této oblasti jsou dostupné pro každého v interinstitucionální terminologické databázi EU (IATE).

 

Překlady

Překlady nezbytné pro fungování úřadu zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce EU.

Úřad EUIPO se snaží využívat také nejnovější technologie strojového překladu, aby uživatelům zprostředkoval další informace v jejich vlastních jazycích, dokonce i v jazycích, které nejsou úředními jazyky EU.

 


Poslední aktualizace stránky 04-03-2020
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací