Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Průmyslové vzory v Evropské unii

Vytvořte si svou „strategii ochrany průmyslového vzoru"

Představte si, že jste vytvořili nový průmyslový vzor. Chcete tento výrobek obchodně využít a distribuovat na trhu Evropské unie (EU), ale máte obavu, že druzí zneužijí výhod vašeho nově navrženého průmyslového vzoru. Proto ho chcete chránit.

 
 

Zapsaná, nebo nezapsaná ochrana?

Máte dvě možnosti: buď získat pro svůj průmyslový vzor za pomoci Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ochranu před jeho obchodním využitím, tj. získat zapsaný průmyslový vzor Společenství (RCD), nebo ho případně využít obchodně přímo bez zápisu tím, že se opřete o tzv. nezapsaný průmyslový vzor Společenství (UCD).

Možnost, kterou si nakonec vyberete, bude záviset na tom, jaký má vliv na vaši strategii portfolia průmyslových vzorů.

 

Zapsaný průmyslový vzor Společenství, nebo nezapsaný průmyslový vzor Společenství?

Oba nabízejí tuto ochranu:

 • Výroba výrobku ztělesňujícího chráněný průmyslový vzor (nebo pro který je průmyslový vzor používán) bez souhlasu jeho majitele by byla považována za nezákonnou.
 • Uvedení výrobku ztělesňujícího chráněný průmyslový vzor (nebo pro který je průmyslový vzor používán) na trh bez souhlasu jeho majitele by bylo považováno za nezákonné.
 • Nabízení výrobku ztělesňujícího chráněný průmyslový vzor k prodeji bez souhlasu jeho majitele by bylo považováno za nezákonné.
 • Obchodování s výrobkem ztělesňujícím chráněný průmyslový vzor bez souhlasu jeho majitele by bylo považováno za nezákonné.
 • Dovoz/vývoz výrobku ztělesňujícího chráněný průmyslový vzor bez souhlasu jeho majitele by byl považován za nezákonný.

Zapsané průmyslové vzory Společenství a nezapsané průmyslové vzory Společenství jsou však zcela odlišné z hlediska rozsahu ochrany a doby jeho platnosti.

Rozdíly v době platnosti

RCD

Zapsaný průmyslový vzor Společenství je zpočátku platný pět let od data podání a může být vždy po pěti letech obnovován, maximálně na dobu 25 let.

UCD

Nezapsaný průmyslový vzor Společenství získává ochranu na dobu tří let ode dne, kdy byl poprvé na území Evropské unie zpřístupněn veřejnosti. Po uplynutí třech let již ochranu nelze prodloužit.

 

Poskytnutí průmyslového vzoru veřejnosti se označuje jako „zpřístupnění veřejnosti". Zpřístupnění průmyslového vzoru veřejnosti a schopnost toto zpřístupnění prokázat jsou klíčem pro ochranu průmyslového vzoru.

Rozdíly v rozsahu ochrany

RCD

Zapsané průmyslové vzory Společenství jsou chráněny před podobnými průmyslovými vzory, i když byl protiprávně použitý průmyslový vzor vyvinut v dobré víře, tj. bez vědomí existence staršího průmyslového vzoru.

UCD

Nezapsané průmyslové vzory Společenství udělují právo zabránit obchodnímu používání průmyslového vzoru, pouze pokud je daný průmyslový vzor záměrnou kopií chráněného průmyslového vzoru, nevytvořenou v dobré víře, tj. vytvořenou s vědomím existence staršího průmyslového vzoru.

 

Právní ochrana, kterou poskytuje zapsaný průmyslový vzor, je silnější a transparentnější. Na druhou stranu, není vždy snadné prokázat, že jste průmyslový vzor v Evropské unii (EU) zpřístupnili veřejnosti v konkrétní době. Může být také složité prokázat, že váš průmyslový vzor byl okopírován záměrně a že porušitel si měl být vědom existence vašeho průmyslového vzoru. Pro zapsaný průmyslový vzor však máte osvědčení, které prokazování vlastnických práv usnadňuje.

Pokud máte tyto dvě klíčové skutečnosti na paměti, můžete začít formulovat svou strategii ochrany průmyslového vzoru.

 

Pokud jste svůj průmyslový vzor zpřístupnili veřejnosti a poté se rozhodnete, že chcete požádat o zápis průmyslového vzoru – buď proto, že máte zájem o plnou ochranu, nebo z důvodů strategie duševního vlastnictví – můžete tak učinit do jednoho roku po jeho zpřístupnění veřejnosti. Tomu se říká diskreční doba. Pokud svůj průmyslový vzor zapíšete až po jejím uplynutí, bude zranitelný vůči útokům.

Ochrana na vnitrostátní nebo celoevropské úrovni?

Jakmile jste se rozhodli svůj průmyslový vzor zapsat, je další otázkou, před kterou stojíte, „kde ho zapsat?" Odpověď závisí na vaší strategii duševního vlastnictví a obchodní strategii.

Pokud podnikáte pouze v jedné zemi EU, budete asi chtít svůj průmyslový vzor zapsat tam. Výhradní právo na něj budete mít v zemi, kterou si vyberete, ale nebudete moci zabránit jeho kopírování v jiných zemích EU.

Pokud podnikáte ve více zemích EU, měli byste zvážit možnost získat průmyslový vzor, který je platný v celé EU: zapsaný průmyslový vzor Společenství. Při zápisu průmyslového vzoru Společenství neexistuje polovičatý výsledek: buď ho získáte pro všechny členské státy, nebo ho nezískáte vůbec.

 

Výhody zapsaného průmyslového vzoru Společenství:

Praktické výhody

 • Zapsané průmyslové vzory upravuje jeden právní systém, který poskytuje silnou a jednotnou ochranu v celé Evropské unii.
 • Zápis průmyslového vzoru Společenství je snadný. Je třeba jedna přihláška, jeden jazyk podání a jeden spis, který je třeba spravovat.
 • Zápis průmyslového vzoru Společenství nabízí možnost podávat hromadné přihlášky (tj. zahrnout několik průmyslových vzorů do jedné přihlášky, například variace téhož průmyslového vzoru).

Finanční výhody

 • Poplatek za zápis a zveřejnění jednoho průmyslového vzoru činí 350 EUR za pětiletou ochranu.
 • Zapsaný průmyslový vzor Společenství vám ušetří náklady na překlad a administrativní náklady.
 • Systém průmyslových vzorů nabízí „množstevní slevu". V případě hromadné přihlášky se na poplatky za zápis druhého až desátého průmyslového vzoru vztahuje 50% sleva a počínaje jedenáctým průmyslovým vzorem činí poplatek pouhých 25 % základního poplatku za průmyslový vzor.

EUIPO, nebo WIPO?

O zápis průmyslového vzoru Společenství můžete požádat dvěma způsoby.

Můžete podat přihlášku buď u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), nebo prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), přičemž v tomto případě musíte vyznačit Evropskou unii.

Bez ohledu na to, pro který způsob se rozhodnete, vaši přihlášku přezkoumá úřad EUIPO.

V úřadu EUIPO spravujeme veřejný rejstřík zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Abychom zajistili, že si rejstřík udrží nejvyšší standard, plníme několik úloh:

Dohled

Kontrolujeme všechny formuláře přihlášek, abychom zajistili, že budou vyplněny správně.

Rozhodování

Rozhodujeme ve sporech ohledně rozsahu ochrany či platnosti zapsaného průmyslového vzoru Společenství.

Správce

Pokud udělíte licenci na svůj průmyslový vzor nebo jej prodáte, transakci zapíšeme do rejstříku.

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací