Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

EUIPO usiluje o kvalifikované, angažované a vyvážené pracovní síly, a proto investuje do lidí a do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato sekce obsahuje dokumenty, které se týkají lidských zdrojů a pravomocí zaměstnanců úřadu, včetně výroční zprávy personálního oddělení a správních rozhodnutí o struktuře úřadu.

Výroční zpráva
o lidských zdrojích

Zveřejněno: 06/11/2018

Popisuje hlavní činnosti a úspěchy úřadu EUIPO v oblasti lidských zdrojů. Obsahuje údaje a statistiky o personálních otázkách a další související informace.


PDF

Strategie úřadu EUIPO
pro boj proti podvodům

Zveřejněno: 19. ledna 2017

Strategie úřadu pro boj proti podvodům, která byla aktualizována poté, co dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost pozměňující nařízení o ochranné známce EU.


PDF

Roční plán v oblasti
personální politiky

Zveřejněno: 19. prosince 2017

Tento dokument byl představen v souvislosti s pracovním programem a rozpočtem. Stanovuje prostředky k realizaci činností a projektů uvedených v pracovním programu.


PDF

Služební a pracovní řád

Zveřejněno: 17. prosince 2013

Služební řád je oficiální dokument, který podrobně popisuje pravidla, zásady a pracovní podmínky vztahující se na zaměstnance veřejných služeb EU.


PDF Více informací >>

Dokument Datum Stáhnout
Průzkum spokojenosti zaměstnanců 7. března 2016 PDF
Dohoda o sídle 29. srpna 2013 PDF
Pokyny pro prevenci a řešení střetu zájmů   PDF

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here
Poslední aktualizace stránky 06-11-2018
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací
x