Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Úřad EUIPO působí v celé řadě sítí, přičemž zohledňuje všechny aspekty životního cyklu duševního vlastnictví. Sdílení znalostí, spolupráce na evropské i mezinárodní úrovni, činnost Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, oslovování sdružení uživatelů a podniků – to vše přispívá k vytváření kapitálu úřadu v sociálních otázkách a vztazích. V této sekci naleznete dokumenty o vztazích a spolupráci úřadu EUIPO s ostatními úřady duševního vlastnictví v Evropě a na celém světě, zainteresovanými stranami a širokou komunitou uživatelů, jakož i s mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty a agenturami EU.

Víceletý plán
střediska

zveřejněno dne 23. ledna 2014

V roce 2012 přešlo Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (středisko) přešlo pod úřad EUIPO. Víceletý plán střediska (na období 2014–2018) stanovuje jeho strategické cíle na čtyři roky a vymezuje jeho hlavní projekty a činnosti.


PDF

Vzdělávací portál
akademie úřadu EUIPO

 

Akademie úřadu EUIPO nabízí kurzy, webináře a on-line výukové materiály na různá témata z oblasti duševního vlastnictví. Škála kurzů je značná, od kurzů zprostředkovávajících základní informace o duševním vlastnictví po pokročilé moduly o konkrétních právních otázkách nebo vymáhání práv.
 


Více informací >>

Studie dopadu úřadu EUIPO na Alicante

 

Série zpráv Obchodní komory v Alicante o hospodářském a sociálním vlivu úřadu EUIPO na provincii Alicante a na oblast Valencie.


PDF

Program odborných stáží
Pan-European Seal

 

Program odborných stáží Pan-European Seal nabízí roční, postgraduální placené stáže zprostředkovávané úřadem EUIPO, Evropským patentovým úřadem a jejich partnerskými vysokými školami.


Více informací >>

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here
Poslední aktualizace stránky 18-02-2021
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací