Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Tato sekce obsahuje dokumentaci týkající se cílů úřadu EUIPO v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou v souladu se strategií EU 2020 pro udržitelný růst. Udržitelnost působiště úřadu EUIPO je provázána s minimalizací dopadu činností úřadu na životní prostředí a tvoří součást jeho politiky integrovaných systémů řízení.

Prohlášení úřadu EUIPO o ochraně životního prostředí

 

Prohlášení úřadu EUIPO o ochraně životního prostředí popisuje, jak úřad prostřednictvím řady cílených opatření hospodaří se zdroji a omezuje emise, aby minimalizoval dopad svého působení na životní prostředí.


PDF

Rozhodnutí č. ADM-12-65

Rozhodnutí o systému EMAS a o Výboru pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Toto rozhodnutí výkonného ředitele stanoví politiku úřadu udržet si registraci v systému EMAS pro své prostory a určité činnosti, jakož i politiku úřadu v oblasti životního prostředí.


PDF

Certifikace BREEAM®

zveřejněno dne 30. září 2016

Certifikace úřadu EUIPO v rámci přísných environmentálních norem BREEAM® uplatňovaných v jeho projektech v oblasti infrastruktury.


PDF

Systém EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

 

Úřad EUIPO od roku 2008 splňuje standardy EMAS, které vypracovala Evropská komise pro organizace a podniky.


Více informací >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací