Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Zprávy Evropského účetního dvora

 

Rozpočtový dokument

 

Evropský účetní dvůr je orgánem EU, který má na starosti kontrolu finančních prostředků Evropské unie. Jako externí auditor EU přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce finančních zájmů Unie. Jeho úlohou je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány. Evropský účetní dvůr vydává každý rok zprávu o auditu úřadu EUIPO, která se zveřejňuje na internetových stránkách úřadu EUIPO.

Zájemci mohou nalézt informace o rozsahu auditu a povinnostech auditorů a kontrolovaného subjektu v úplné zprávě.


PDF

Poslední aktualizace stránky 12-01-2021
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací