Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Portál transparentnosti

Úřad EUIPO je plně zavázán dodržovat zásadu transparentnosti a přístupnosti v souladu s čl. 15 odst. 3 SFEU. Cílem portálu transparentnosti je usnadnit vyhledávání a nalézání dokumentů. Navíc zde budou k dispozici nově zveřejněné dokumenty. Dokumenty jsou uspořádány do pěti kategorií: ekonomické otázky, otázky životního prostředí, personální otázky, organizační otázky a sociální otázky a vztahy, které jsou přístupné z nabídky na pravé straně nebo z posuvné nabídky dole:

Níže jsou uvedeny hlavní dokumenty nebo odkazy na hlavní soubory dokumentů a informace ve veřejném rejstříku, které jsou uvedeny zde k usnadnění přístupu.

Strategický plán do roku 2025

 

Strategický plán úřadu EUIPO stanoví strategickou vizi úřadu do roku 2025. Strategický plán je vypracován na základě rad a informací z řady různých zdrojů (zaměstnanci, uživatelé, úřady duševního vlastnictví z Evropské unie i třetích zemí) a schvaluje jej správní rada úřadu EUIPO.

 


PDF Více informací >>

Pracovní program

 

Úřad každoročně sestavuje pracovní program, který předkládá ke schválení správní radě tvořené zástupci členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu. Pracovní program zahrnuje všechny činnosti úřadu plánované na následující rok. Provádění pracovního programu je zahájeno, jakmile jej schválí správní rada.


PDF Více informací >>

Rozpočet úřadu EUIPO 2023

 

Rozpočet úřadu EUIPO na další rok připravuje a předkládá ke schválení rozpočtový výbor úřadu. Plnění rozpočtu může začít až poté, co jej schválí rozpočtový výbor tvořený zástupci členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu.
 


PDF Více informací >>

Index obsahu GRI úřadu EUIPO

 

Index obsahu GRI (globální iniciativy pro podávání zpráv) shrnuje cyklus podávání zpráv úřadu EUIPO a zveřejňuje se ve formě přílohy výroční zprávy úřadu v prvním pololetí každého roku. Jakožto veřejná organizace úřad EUIPO prokazuje svůj závazek k udržitelnosti prostřednictvím poskytování svých služeb a provádění svých politik a strategií stanovených ve strategickém plánu do roku 2020.


PDF

Dokument Stáhnout
Strategic Plan 2025 PDF Více informací >>
Organizační schéma úřadu PDF Více informací >>
Správní rada Více informací >>
Zpráva úřadu EUIPO o ochranných známkách: vývoj v období 2010–2017 PDF
Zpráva úřadu EUIPO o průmyslových vzorech: vývoj v období 2010–2019 PDF
Zřizující akt PDF

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here

Není stanoven žádný vzor ADT.

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací