Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Portál transparentnosti

Úřad EUIPO je plně zavázán dodržovat zásadu transparentnosti a přístupnosti v souladu s čl. 15 odst. 3 SFEU. Cílem portálu transparentnosti je usnadnit vyhledávání a nalézání dokumentů. Navíc zde budou k dispozici nově zveřejněné dokumenty. Dokumenty jsou uspořádány do pěti kategorií: ekonomické otázky, otázky životního prostředí, personální otázky, organizační otázky a sociální otázky a vztahy, které jsou přístupné z nabídky na pravé straně nebo z posuvné nabídky dole:

Níže jsou uvedeny hlavní dokumenty nebo odkazy na hlavní soubory dokumentů a informace ve veřejném rejstříku, které jsou uvedeny zde k usnadnění přístupu.

Strategický plán do roku 2025

 

Strategický plán úřadu EUIPO stanoví strategickou vizi úřadu do roku 2025. Strategický plán je vypracován na základě rad a informací z řady různých zdrojů (zaměstnanci, uživatelé, úřady duševního vlastnictví z Evropské unie i třetích zemí) a schvaluje jej správní rada úřadu EUIPO.

 


PDF Více informací >>

Pracovní program

 

Úřad každoročně sestavuje pracovní program, který předkládá ke schválení správní radě tvořené zástupci členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu. Pracovní program zahrnuje všechny činnosti úřadu plánované na následující rok. Provádění pracovního programu je zahájeno, jakmile jej schválí správní rada.


PDF Více informací >>

Rozpočet úřadu EUIPO 2023

 

Rozpočet úřadu EUIPO na další rok připravuje a předkládá ke schválení rozpočtový výbor úřadu. Plnění rozpočtu může začít až poté, co jej schválí rozpočtový výbor tvořený zástupci členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu.
 


PDF Více informací >>

Index obsahu GRI úřadu EUIPO

 

Index obsahu GRI (globální iniciativy pro podávání zpráv) shrnuje cyklus podávání zpráv úřadu EUIPO a zveřejňuje se ve formě přílohy výroční zprávy úřadu v prvním pololetí každého roku. Jakožto veřejná organizace úřad EUIPO prokazuje svůj závazek k udržitelnosti prostřednictvím poskytování svých služeb a provádění svých politik a strategií stanovených ve strategickém plánu do roku 2020.


PDF

Dokument Stáhnout
Strategic Plan 2025 PDF Více informací >>
Organizační schéma úřadu PDF Více informací >>
Správní rada Více informací >>
Zpráva úřadu EUIPO o ochranných známkách: vývoj v období 2010–2017 PDF
Zpráva úřadu EUIPO o průmyslových vzorech: vývoj v období 2010–2019 PDF
Zřizující akt PDF

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.