Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Průmyslový vzor a související výrobek/výrobky

Na všech přihláškách musí být uvedeno, na jaký výrobek či výrobky se průmyslový vzor vztahuje.

Při podávání přihlášky budete vyzváni, abyste uvedli název výrobku či výrobků, pro které bude průmyslový vzor použit nebo které bude představovat. Specifikace výrobků by měla být formulována tak, aby byla jasně uvedena jejich povaha a aby výrobek či výrobky mohly být zatříděny pouze do jedné třídy locarnského třídění.

Locarnské třídění je mezinárodní třídění průmyslových vzorů. Ve spolupráci s úřady duševního vlastnictví v EU vyvinul úřad EUIPO vyhledávací nástroj s názvem Eurolocarno, který váš výrobek automaticky zařadí do správných tříd a podtříd. Vychází z locarnského třídění, má stejnou strukturu jako locarnské třídění a je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Mezinárodní třídění průmyslových vzorů

Eurolocarno 

Proč byste měli používat tento nástroj?

Jsou pro to dva důvody:

  • Pokud si vyberete některé z klíčových slov uvedených v nástroji Eurolocarno, zaručujeme vám, že ho budeme akceptovat. Také to výrazně urychlí a zjednoduší proces zápisu. Můžete to udělat přímo při elektronickém podání.
  • Třídění slouží pouze k administrativním účelům a umožňuje prohledávání databáze zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Ani označení výrobků, ani zatřídění nemají vliv na rozsah ochrany průmyslového vzoru Společenství jako takový. Jinými slovy terminologie, kterou použijete k popisu svého výrobku, nebude hrát roli při určování ochrany, kterou získáte díky zapsanému průmyslovému vzoru Společenství.

Hromadné přihlášky

Pokud chcete v jedné přihlášce přihlásit několik průmyslových vzorů a využít tak množstevní slevu, hraje zatřídění výrobku klíčovou roli, protože všechny průmyslové vzory, které chcete chránit, musí patřit do stejné locarnské třídy. Říká se tomu „požadavek jednoty třídy".

Průmyslové vzory však nemusí patřit do téže podtřídy. Hromadná přihláška je přijatelná, pokud obsahuje například jeden průmyslový vzor s výrazem „Motorová vozidla" jako označení výrobku a jeden průmyslový vzor s výrazem „Interiér vozidla" jako označení výrobku. V tomto případě jsou oba výrazy zahrnuty do třídy 12 locarnského třídění, avšak do podtříd 08, respektive 16.


Dekor

Požadavek jednoty třídy hromadné přihlášky má jednu výjimku: dekor.

Dekor je dekorační prvek, který lze použít na výrobek, aniž to ovlivní jeho obrysy. Dekory jsou zatříděny do třídy 32-00 locarnského třídění. Lze je zkombinovat v hromadné přihlášce s jinou třídou.

Poslední aktualizace stránky 16-11-2017
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací