Podmínky používání elektronické operace „alternativní korespondence“

Jak je uvedeno v bodě 2 písm. c) přílohy 2 rozhodnutí výkonného ředitele č. EX-19-1 o komunikaci elektronickými prostředky ze dne 18. ledna 2019.

c) Přihlášky, sdělení nebo jiné dokumenty zaslané úřadu

V sekci User Area má uživatel možnost podávat přihlášky, sdělení nebo dokumenty elektronicky. Obecně platí, že jakmile uživatel elektronicky podá přihlášku, sdělení nebo jiný dokument, měl by veškeré následné přihlášky, sdělení nebo jiné dokumenty v rámci téhož případu podávat stejným způsobem.

V sekci User Area lze použít také možnost „alternativní korespondence“, Lze jí ale použít pouze tehdy, pokud je splněna jedna z následujících dvou podmínek:

  1. V sekci User Area není k dispozici zvláštní elektronická operace.
  2. V sekci User Area je zvláštní elektronická operace k dispozici, avšak je kvůli technické poruše dočasně nedostupná. Pokud je touto operací elektronické podání přihlášky OZEU nebo elektronická obnova zápisu OZEU, musí být splněny podmínky stanovené v čl. 4 odst. 6 rozhodnutí výkonného ředitele č. EX-19-1, a sice že žadatel o zápis nebo obnovu musí znovu předložit tutéž žádost (stejné informace) prostřednictvím zvláštní elektronické operace v sekci User Area, a to do tří pracovních dnů od předložení původní žádosti. Bližší informace jsou uvedeny čl. 4 odst. 6 rozhodnutí výkonného ředitele č. EX-19-1.

Elektronické potvrzení o podání přihlášky, sdělení nebo dokumentu zaslaného prostřednictvím elektronické operace „alternativní korespondence“ bude mít podobu „potvrzení odeslání“ v „odeslaných“ položkách v sekci User Area.

Poslední aktualizace stránky 05-03-2021