Žádost o správní dokumenty

Veřejný rejstřík správních dokumentů úřadu EUIPO

Přístup k dokumentům týkajícím se ochranných známek Evropské unie nebo zapsaných průmyslových vzorů Společenství se řídí ustanoveními níže uvedených předpisů:

Chcete-li získat dokumenty, které nejsou přímo dostupné v rejstříku, musíte vyplnit a předložit formulář žádosti. Žádosti lze zasílat také poštou, faxem nebo e-mailem v kterémkoli jazyce Evropské unie.

Vezměte prosím na vědomí, že žádné informace uvedené v rejstříku nejsou právně závazné. Závazné jsou pouze právní akty zveřejněné v Úředním věstníku (na portálu Eur-Lex).