Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Zástupci

Přihlašovatel, který nemá v Evropské unii bydliště nebo sídlo či skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočku, musí být zastupován kvalifikovaným zástupcem. Seznam zástupců je k dispozici na internetových stránkách úřadu EUIPO.

Přihlašovatel s bydlištěm nebo sídlem či skutečnou průmyslovou nebo obchodní pobočkou v Evropské unii může buď jednat vlastním jménem, nebo jmenovat svého zástupce.

Pokud daný zástupce již v minulosti u úřadu EUIPOnějakou přihlášku podal, má přiděleno identifikační číslo zástupce před úřadem EUIPO. Znáte-li toto číslo, můžete jej dle potřeby použít. V opačném případě budete muset vyplnit veškeré požadované údaje o zástupci. Novým zástupcem může být buď advokát, nebo zástupce z řad zaměstnanců.

 
  • Advokát

    Advokát musí být oprávněn vykonávat činnost na území členského státu EU a jednat v uvedeném státě jako zástupce ve věcech ochranných známek nebo průmyslových vzorů a musí mít sídlo na území Evropské unie. Může být propojený s existujícím sdružením zástupců, přičemž v takovém případě by mělo být použito identifikační číslo tohoto sdružení.

    Pozn.: Podle polských právních předpisů nemohou být polští advokáti vybráni jako zástupci pro elektronické podání ochranné známky Společenství.

  • Zástupce z řad zaměstnanců

    Pokud je zástupce přímým zaměstnancem přihlašovatele, stačí zadat jeho jméno a příjmení. Pokud pracuje ve společnosti (se skutečnou pobočkou v EU), která je hospodářsky spojena s přihlašovatelem, je třeba zadat informace týkající se povahy tohoto hospodářského spojení a název společnosti.

Poslední aktualizace stránky 14-01-2019
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací