Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Strategie

Pokud jste došli až sem, budete vědět, že zapsat průmyslový vzor Společenství není jako zdanit auto. Zapsaný průmyslový vzor Společenství chrání vaši kreativitu a zlepšuje vaši viditelnost na trhu. Avšak hodnota vašich průmyslových vzorů není pevně daná – musíte si uvědomit její potenciál. Čím více vložíte, tím více dostanete zpět.

Strategie, kterou pro to přijmete, bude pro vás jedinečná. Bude odrážet širší zájmy vaší společnosti a vaše portfolio duševního vlastnictví.

 

Zveřejněte svůj průmyslový vzor

Pokud jste se rozhodli, že zveřejnění svého průmyslového vzoru odložíte, protože ho chcete udržet v tajnosti před svou konkurencí, nezapomeňte, že jednou ho zveřejnit budete muset, pokud budete chtít plně zužitkovat jeho zápis. Pokud svůj průmyslový vzor nezveřejníte, bude to, jako kdyby nikdy neexistoval.

Nejpozději tři měsíce před uplynutím třicetiměsíční lhůty (tj. v poslední den 27. měsíce po datu podání nebo v datum vzniku práva přednosti podle toho, co je relevantní), musíte Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) požádat o zveřejnění vašeho průmyslového vzoru. Samozřejmě to můžete udělat i kdykoli před uplynutím 27měsíční lhůty. V žádosti o zveřejnění také uveďte, zda chcete, aby úřad EUIPO váš průmyslový vzor zveřejnil co nejdříve nebo až po uplynutí období odkladu. Pokud v době podání neuhradíte poplatek za zveřejnění, určitě ho zaplaťte při podání žádosti o zveřejnění.

Úřad EUIPO neupozorňuje, že 27měsíční lhůta uplynula. Dodržení této lhůty si hlídáte sami.

Rozšiřte svou ochranu

Vaše strategie v oblasti duševního vlastnictví se bude rozvíjet celá léta a s ní i vaše potřeba rozšiřovat své podnikání. Možná budete chtít požádat o ochranu vašeho průmyslového vzoru i mimo Evropskou unii.

Pokud jste již podali přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství, můžete využít práva přednosti. Svoji přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství můžete využít jako základ pro jinou přihlášku průmyslového vzoru mimo Evropskou unii. Za tímto účelem musíte do 6 měsíců od podání přihlášky svého zapsaného průmyslového vzoru Společenství požádat o ochranu v jiné jurisdikci. Pokud je vaše uplatnění práva přednosti uznáno, vaše přihláška bude mít právo přednosti před jinými přihláškami podanými v této šestiměsíční lhůtě.

Aby však vaše právo přednosti mohlo být uznáno, vaše přihláška zapsaného průmyslového vzoru Společenství musí být vaší první přihláškou tohoto průmyslového vzoru.

Pokud chcete uplatnit toto právo předosti, v některých zemích budete muset prokázat, že jste podali přihlášku průmyslového vzoru u úřadu EUIPO. Některé jurisdikce budou akceptovat odkaz na naši databázi, jiné mohou požadovat oficiálnější dokument, který můžete získat pomocí žádosti o nahlédnutí do spisu. Chtěli bychom vás upozornit, že některé země vyžadují úřední ověření nebo legalizaci ověřených kopií a teprve poté je mohou přijmout jako základ pro uplatnění práva přednosti.

Některé země vyžadují úřední ověření nebo legalizaci ověřených kopií a teprve poté je mohou přijmout jako základ pro uplatnění práva přednosti u jejich vnitrostátního úřadu nebo jako základ pro uplatnění jakéhokoli jiného nároku u úřadů.

Poslední aktualizace stránky 27-06-2016
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací