Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnotě 20 milionů EUR, který byl vytvořen za účelem poskytnutí pomoci malým a středním podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví.

Tento program podporuje Evropská komise a úřad EUIPO a zaměřuje se na podniky, které chtějí rozvíjet své strategie v oblasti duševního vlastnictví a chránit svá práva duševního vlastnictví na vnitrostátní, regionální nebo unijní úrovni.

Program Ideas Powered for Business SME Fund se vztahuje na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan) a/nebo přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů a může vám pomoci s rozvojem vašeho podniku.

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR.

 

Registrujte se, získáte novinky a více informací

Jméno
E-mail
Jazyk
 

Děkujeme!

75% sleva u služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví
(IP scan) *

Služba 1

Odborníci na duševní vlastnictví vám pomohou s určením hodnoty vašich aktiv duševního vlastnictví. To vám usnadní porozumění tomu, jak vypracovat vaši obchodní strategii v oblasti duševního vlastnictví, a to jak nyní, tak i v budoucnu.

50% sleva u poplatků za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru

Služba 2

Jakmile se rozhodnete, která práva duševního vlastnictví byste chtěli chránit na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni, můžete získat 50% slevu ze základních poplatků za přihlášky.

 

* Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví jsou v rámci tohoto programu poskytovány nebo koordinovány zapojenými vnitrostátními a regionálními úřady duševního vlastnictví a nejsou právní službou: před podáním žádosti byste si měli na seznamu ověřit, zda je tato služba ve vašem členském státě v rámci fondu pro MSP nabízena.

Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví je zásadní při přípravě strategie vašeho podniku v oblasti duševního vlastnictví. Odborníci na duševní vlastnictví se zaměří na váš obchodní model, výrobky a/nebo služby a plány růstu a pomohou vám s vypracováním vaší strategie v oblasti duševního vlastnictví z obchodního hlediska. Tato služba vám usnadní rozhodování, o která práva duševního vlastnictví byste měli požádat a jak rozvíjet vaše portfolio práv duševního vlastnictví (v případě, že práva duševního vlastnictví již máte zapsaná), a pomůže vám vypracovat budoucí strategii v oblasti duševního vlastnictví.

Týká se mě to?

Fond pro MSP se zaměřuje přímo na malé a střední podniky se sídlem v některém z 27 členských států EU, přičemž finanční prostředky budou poskytovány v pěti fázích (obdobích pro podání žádostí) v průběhu roku 2021. Pokud váš podnik splňuje oficiální unijní definici MSP, můžete podat žádost o podporu týkající se výše uvedených služeb.

Pro období pro podání žádostí platí tento harmonogram:

OBDOBÍ 1
11. ledna 2021
– 31. ledna 2021

OBDOBÍ 2
1. března 2021
– 31. března 2021

OBDOBÍ 3
1. května 2021
– 31. května 2021

OBDOBÍ 4
1. července 2021
– 31. července 2021

OBDOBÍ 5
1. září 2021
– 30. září 2021

Žádosti podané mimo těchto pět stanovených období nebudou brány v potaz. Je možné podat pouze jednu žádost týkající se služby 1 nebo služby 2 nebo kombinace obou služeb, přičemž vždy platí, že maximální výše proplacené částky je 1 500 EUR na žadatele. Pokud podáte žádost týkající se jedné ze služeb v jednom ze stanovených období pro podávání žádostí, můžete v následujícím období podat další žádost týkající se druhé služby. Granty budou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

Kontrolní seznam pro žadatele

Před podáním žádosti se prosím ujistěte, že na všechny následující otázky můžete odpovědět „ano“:

Ano Ne

Je váš podnik zavedeným malým nebo středním podnikem se sídlem v Evropské unii?
 
Přečetli jste si před vyplněním formuláře žádosti výzvu k podávání návrhů?
 
Znáte bankovní údaje vašeho podniku a máte výpis z účtu (vzor) obsahující tyto údaje: název podniku jako majitele účtu, číslo účtu ve formátu IBAN (příklady) a kód BIC/SWIFT?
 
Máte osvědčení o DPH nebo osvědčení o vnitrostátním registračním čísle vašeho podniku?
 
Víte, o jakou službu (na základě jejího popisu ve výzvě k podávání návrhů) máte v úmyslu žádat (služba 1 / služba 2 nebo obě)?
 
Víte, jakých práv duševního vlastnictví (ochranné známky a/nebo průmyslové vzory) se vaše přihláška bude týkat (služba 2)?
 
Jste si plně vědomi toho, že pokud jste již získali vnitrostátní nebo evropské financování na tytéž služby nebo jejich část, žádost o tyto služby již nemůžete podat?
 

Pokud na všechny tyto otázky můžete odpovědět „ano“, pokračujte na formulář žádosti (během období pro podávání žádostí).

Co mohu získat?

V rámci tohoto programu jsou k dispozici dva druhy služeb a je poskytováno proplacení části nákladů na služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan, služba 1) a na přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů na vnitrostátní, regionální (Benelux) a unijní úrovni (služba 2).

Každému malému nebo střednímu podniku může být proplacena částka až do výše 1 500 EUR.

75% sleva u služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan)

Služba 1

Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví je zásadní při přípravě strategie vašeho podniku v oblasti duševního vlastnictví. Odborníci na duševní vlastnictví se zaměří na váš obchodní model, výrobky a/nebo služby a plány růstu a pomohou vám s vypracováním vaší strategie v oblasti duševního vlastnictví z obchodního hlediska. Tato služba vám usnadní rozhodování, o která práva duševního vlastnictví byste měli požádat a jak rozvíjet vaše portfolio práv duševního vlastnictví (v případě, že práva duševního vlastnictví již máte zapsaná), a pomůže vám vypracovat budoucí strategii v oblasti duševního vlastnictví.

Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví jsou v rámci tohoto programu poskytovány nebo koordinovány zapojenými vnitrostátními a regionálními úřady duševního vlastnictví a nejsou právní službou: před podáním žádosti byste si měli na seznamu ověřit, zda je tato služba ve vašem členském státě v rámci fondu pro MSP nabízena.

50% sleva u poplatků za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru

Služba 2

Pokud zvažujete zápis ochranné známky nebo průmyslového vzoru na unijní, regionální (Benelux) nebo vnitrostátní úrovni, tento program by vás mohl zajímat.

Můžete požádat o proplacení 50 % výše základních poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru. Zvolené území, na které by se ochrana měla vztahovat, samozřejmě bude vycházet z vaší obchodní strategie a plánů růstu. Pokud si však nejste jistí, o co a kde žádat, můžete využít službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan, služba 1), která vám může pomoci si ujasnit směr, kterým se budete chtít vydat. Případně se můžete s žádostí o informace obrátit na váš vnitrostátní nebo regionální úřad duševního vlastnictví.

Jak podat žádost?

V roce 2021 můžete žádost o grant z Fondu pro MSP podat pouze během 5 stanovených období pro podání žádosti. Žádosti, které budou podány mimo tato stanovená období, úřad EUIPO nebude brát v potaz. Podání žádosti sestává jen ze tří snadných kroků:

1

Nejprve si pozorně přečtěte výzvu k podávání návrhů na naší stránce věnované grantům. Poté předložte on-line formulář žádosti spolu s požadovanou dokumentací, aby bylo možné zkontrolovat status MSP a určit, zda je vaše žádost způsobilá. Před podáním žádosti si projděte náš kontrolní seznam. Obdržíte e-mail s potvrzením přijetí vaší žádosti. Pokud uspějete, obdržíte rozhodnutí o grantu podepsané úřadem. Pečlivě si jej uschovejte – budete ho ještě potřebovat. Neúspěšní žadatelé budou informováni o důvodech zamítavého rozhodnutí.

2

Následně podejte přihlášku vaší ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru nebo žádost o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan) a zaplaťte za ně do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o grantu. Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze podat u jednoho z vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v EU (vnitrostátní úroveň), u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (který pokrývá Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, regionální úroveň) nebo u našeho úřadu EUIPO (který pokrývá všechny členské státy EU). Lze to provést rychle a snadno on-line. Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví jsou k dispozici u vnitrostátních úřadů poskytujících tuto službu (viz seznam níže).

3

Po zaplacení služeb podejte vaši žádost o proplacení prostřednictvím odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu (bod 1). Jakmile žádost podáte, obdržíte e-mail potvrzující přijetí žádosti o platbu. Po schválení předložených informací a dokumentace bude do jednoho měsíce provedena platba a příjemci budou náležitě informováni e-mailem.

Máte-li ještě dotazy týkající se postupu podávání žádostí, pravidel, harmonogramu nebo jakékoli další záležitosti týkající se tohoto programu, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho informačního střediska.

Upozorňujeme také, že veškeré odpovědi na dotazy žadatelů budou zveřejněny v sekci Často kladené dotazy. Tyto dotazy a odpovědi zveřejňujeme, abychom zajistili, že se všemi žadateli je zacházeno spravedlivě a že všichni mají přístup ke stejným informacím.

Poslední aktualizace stránky 02-06-2021
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací