Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Fond pro MSP

Podpořte své podnikání pomocí Fondu pro MSP

Sníh
 
×

 

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnotě 20 milionů EUR, který pomáhá evropským malým a středním podnikům s přístupem k jejich právům duševního vlastnictví.

Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí úřad EUIPO s cílem podpořit podniky při vytváření jejich strategií v oblasti duševního vlastnictví a při ochraně jejich práv duševního vlastnictví na vnitrostátní, regionální nebo unijní úrovni.

 

Přihlaste se k odběru novinek a dalších informací

Jméno
E-mail
Jazyk
 

Děkujeme!

Přínosy


Každému MSP může být proplacena částka do maximální výše 1 500 EUR.

Proplacení 75 % služeb předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan)

Služba 1

Odborníci na duševní vlastnictví vám pomohou s určením hodnoty vašich aktiv duševního vlastnictví. To vám usnadní porozumění tomu, jak vypracovat vaši obchodní strategii v oblasti duševního vlastnictví, a to jak nyní, tak i v budoucnu.

VÍCE INFORMACÍ

Proplacení 50 % základních poplatků za přihlášku ochranné známky nebo průmyslového vzoru

Služba 2

Jakmile se rozhodnete, která práva duševního vlastnictví byste chtěli chránit na vnitrostátní, regionální a unijní úrovni, můžete získat 50% slevu ze základních poplatků za přihlášku.

VÍCE INFORMACÍ

Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví v rámci tohoto programu poskytují nebo koordinují zúčastněné vnitrostátní a regionální úřady duševního vlastnictví a tyto služby nepředstavují právní službu. Před podáním žádosti byste si měli na tomto seznamu ověřit, zda je tato služba ve vašem členském státě v rámci Fondu pro MSP nabízena. Podobné služby mohou být poskytovány v jiných vnitrostátních a regionálních úřadech duševního vlastnictví mimo Fond pro MSP.

Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví jsou důležitou součástí přípravy strategie MSP v oblasti duševního vlastnictví. Odborníci na duševní vlastnictví zkoumají obchodní model, produkty nebo služby a plány růstu MSP a pomáhají jim formulovat vhodnou strategii v oblasti duševního vlastnictví.

  • Služba předběžné diagnózy se vztahuje na všechna práva duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, odrůdy rostlin, zeměpisná označení), jakož i na ta, která nejsou zapsána / nepodléhají zápisu (např. obchodní tajemství), a na názvy společností, doménová jména atd.
  • Po obdržení kladného rozhodnutí o grantu má MSP 30 dní na to, aby prostřednictvím svého vnitrostátního úřadu pro duševní vlastnictví (pokud je v daném členském státě k dispozici) požádal o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví a uhradil ji.
  • Po zaplacení služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví může MSP požádat o proplacení prostřednictvím odkazu dostupného v rozhodnutí o grantu.
  • Službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví poskytne odborník (přidělený vnitrostátním úřadem), který zorganizuje rozhovory, aby se dozvěděl více o MSP z hlediska podnikání a duševního vlastnictví.
  • Po příslušném vyhodnocení odborník předloží zprávu o právech duševního vlastnictví MSP a navrhne doporučení, jak tato práva duševního vlastnictví v budoucnu spravovat a chránit.
  • Doba potřebná k poskytnutí služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví se bude lišit v závislosti na MSP. Může se jednat o několik týdnů i několik měsíců.

Můžete požádat o proplacení 50 % výše základních poplatků za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru. Úroveň ochrany, kterou si vyberete (vnitrostátní, regionální nebo unijní) bude vycházet z vaší obchodní strategie a plánů růstu. Pokud si nejste jisti, o jakou ochranu požádat nebo na jaké územní úrovni, může vám při správném výběru pomoci služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP scan, služba 1).

 

Kdy podat žádost?

Fond pro MSP se zaměřuje na malé a střední podniky se sídlem v některém z 27 členských států EU. Pokud váš podnik splňuje oficiální unijní definici MSP, můžete podat žádost o podporu týkající se výše uvedených služeb během jedné ze šesti fází (období pro podání žádosti) 2021:

OBDOBÍ 1
11. ledna 2021
– 31. ledna 2021

OBDOBÍ 2
1. března 2021
– 31. března 2021

OBDOBÍ 3
1. května 2021
– 31. května 2021

OBDOBÍ 4
1. července 2021
– 31. července 2021

OBDOBÍ 5
1. září 2021
– 30. září 2021

OBDOBÍ 6
1. října 2021
– 31. října 2021

Posuzovány budou pouze přihlášky podané v každém z těchto šesti období. Můžete požádat o službu 1, službu 2 nebo jejich kombinaci. V každém období lze podat pouze jednu žádost a je povolena pouze jedna žádost na službu. Pokud podáte žádost o službu v jednom ze stanovených období, můžete v následujícím období podat další žádost týkající se druhé služby. Maximální výše proplacené částky je omezena na 1 500 EUR na žadatele bez ohledu na počet podaných žádostí. Granty jsou poskytovány podle pořadí, v jakém byly podány žádosti.

 

Jak podat žádost?

Řiďte se naším průvodcem, který vás provede postupem krok za krokem, přičemž další informace najdete v poskytnutých odkazech. Potřebujete-li více informací, navštivte náš oddíl s častými dotazy níže.

1.

Pomocí našeho kontrolního seznamu si ověřte svůj status MSP a určete, zda jste způsobilí podat žádost.

Kontrolní seznam pro žadatele

Před podáním žádosti se prosím ujistěte, že na všechny následující otázky můžete odpovědět „ano“:

Ano Ne

Je váš podnik zavedeným malým nebo středním podnikem se sídlem v Evropské unii?
 
Přečetli jste si před vyplněním formuláře žádosti výzvu k podávání návrhů?
 
Znáte bankovní údaje svého podniku a máte výpis z účtu (vzor) obsahující tyto údaje: název podniku jako majitele účtu, číslo účtu ve formátu IBAN (příklady) a kód BIC/SWIFT?
 
Máte osvědčení o DPH nebo osvědčení o vnitrostátním registračním čísle vašeho podniku?
 
Víte, o jakou službu (na základě jejího popisu ve výzvě k podávání návrhů) máte v úmyslu žádat (služba 1 / služba 2 nebo obě)?
 
Víte, jakých práv duševního vlastnictví (ochranné známky a/nebo průmyslové vzory) se bude týkat vaše přihláška (služba 2)?
 
Jste si plně vědomi toho, že pokud jste již získali vnitrostátní nebo evropské financování na tytéž služby nebo jejich část, žádost o tyto služby již nemůžete podat?
 

 

 

2.

Odešlete svou žádost a veškeré podklady Fondu pro MSP. Obdržíte e-mail s potvrzením přijetí vaší žádosti. POZNÁMKA: V roce 2021 můžete žádost o grant z Fondu pro MSP podat pouze během pěti stanovených období pro podání žádosti.

Po podání žádosti

Pokud uspějete, obdržíte rozhodnutí o grantu podepsané úřadem EUIPO. Pečlivě si jej uschovejte – budete ho ještě potřebovat. Neúspěšní žadatelé budou informováni o rozhodnutí a důvodu zamítnutí žádosti.

 

3.

Od oznámení kladného rozhodnutí můžete do 30 dní:

  • Požádat o službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví. Služby předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví jsou dostupné prostřednictvím vnitrostátních úřadů, které tuto službu poskytují.
  • Podat přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru a uhradit příslušné poplatky. Přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze podat u jednoho z vnitrostátních úřadů duševního vlastnictví v EU (vnitrostátní úroveň), u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví (který pokrývá Belgii, Nizozemsko a Lucembursko, regionální úroveň) nebo u úřadu EUIPO (který pokrývá všechny členské státy EU).

 

4.

Po zaplacení požadovaných služeb podejte svou žádost o proplacení prostřednictvím odkazu uvedeného v rozhodnutí o grantu. Obdržíte e-mail s potvrzením přijetí vaší žádosti. 

 

Platba bude provedena do jednoho měsíce pod podmínkou schválení předložených informací a dokumentace. Příjemci o tom budou informováni e-mailem.

 

Máte nějaké další otázky? - ČASTÉ DOTAZY

Poslední aktualizace stránky 08-10-2021
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací