Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Jak se můžete přihlásit jako
poskytovatel bezplatných služeb – jednotlivé kroky

Děkujeme za Váš zájem. Níže je uveden postup, jak se zapojit do iniciativy bezplatné pomoci a poskytovat bezplatně své služby. Těšíme se na Vaši odpověď.

poskytovatel služeb pro msp – záhlaví 1

Přečtěte si výzvu k vyjádření zájmu

Výzva k vyjádření zájmu
poskytovatel služeb pro msp – záhlaví 2

Vyplňte formulář Vámi poskytnuté informace nám pomohou vyhledat MSP s potřebami odpovídajícími povaze Vámi nabízených služeb. Toto párování služeb a potřeb má spíše podobu technického filtrování údajů než procesu výběru.

Formulář přihlášky
poskytovatel služeb pro msp – záhlaví 3

Pokud jste s tím vyjádřili souhlas při vyplňování přihlášky, …Vaše jméno bude zařazeno na seznam poskytovatelů bezplatných služeb.

poskytovatel služeb pro msp – záhlaví 4

Pokud Vámi nabízené služby odpovídají potřebám MSP,… Vaše kontaktní údaje doplníme do seznamu potenciálních poskytovatelů služeb, který bude zaslán MSP. MSP bude vyzván, aby si ze seznamu vybral vhodného poskytovatele služeb.

poskytovatel služeb pro msp – záhlaví 5

Jakmile obdržíte žádost o poskytnutí bezplatných služeb od MSP, který využil podpory úřadu EUIPO spočívající v párování nabízených služeb a potřeb MSP, informujte nás o tom prostřednictvím e-mailové adresy supportbusiness@euipo.europa.eu a uveďte prosím název tohoto MSP.

poskytovatel služeb pro msp – záhlaví 6

MSP je poskytována bezplatná podpora / bezplatné služby

7 poskytovatel služeb pro msp – záhlaví

Budeme od vás požadovat zpětnou vazbu k této konzultaci (nikoli k výsledku nabídnuté podpory).

Úřad EUIPO provádí pravidelné kontroly kvality zaměřené na přesnost informací předkládaných poskytovateli bezplatných služeb. Formulář přihlášky a všeobecné podmínky
Poslední aktualizace stránky 16-06-2020
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací