Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Zpracovatelé případů
účinného řešení sporů

Zvláštní služba účinného řešení sporů (EDR) pro malé a střední podniky (MSP) v souvislosti s onemocněním COVID-19. Úřad EUIPO nabízí MSP zvláštní on-line službu, jejímž účelem je urovnat jejich spory v oblasti duševního vlastnictví. EDR znamená řešení sporů pomocí co nejúčinnějšího mechanismu alternativního řešení sporů a zahrnuje mediaci, dohodovací řízení, asistované jednání a určení odborníků.

Zvláštní služba bude nabízena v těchto řízeních úřadu EUIPO:

  • Námitky: po skončení lhůty na rozmyšlenou a pouze pro nezastupované MS.
  • Zrušení, neplatnost zapsaných průmyslových vzorů a odvolání: pro zastupované i nezastupované MSP v kterékoli fázi těchto řízení.

Záměrem úřadu EUIPO je podpořit MSP v jakémkoli z výše uvedených řízení tím, že jmenuje osobu pověřenou řešením případů EDR, která má MSP pomoci prostřednictvím nesčetného množství možností smírného řešení, které jsou k dispozici u úřadu EUIPO i u jiných subjektů. Cílem je nalézt postup, který bude nejefektivnější z hlediska času i nákladů, aby se předešlo složitým soudním řízením, odtékání zdrojů a narušování podnikání. Další výhodou je možnost spojit do jednoho postupu řešení souběžné spory na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Jak bude tato zvláštní služba vypadat?

Služba je rozdělena do dvou různých fází a budou ji mít na starosti zkušení zpracovatelé případů EDR úřadu EUIPO, kteří mají prokazatelné výsledky v oblasti duševního vlastnictví.

Celá tato služba probíhá na dálku prostřednictvím telefonu, e-mailu a aplikací Microsoft Teams a Zoom – v závislosti na technických možnostech žádajícího MSP.

První fáze: jakmile úřad EUIPO obdrží žádost o využití této zvláštní služby, naváže s žadatelem první kontakt on-line s žádostí, aby v důvěrném prostředí prozkoumal souvislosti sporu řešeného u úřadu EUIPO a jakákoli další souběžná řízení. Cílem je získat celkový přehled o hospodářské činnosti MSP a o konfliktech, do nichž je zapleten. Tato první fáze má být interaktivní a dynamická s tím, že časový rámec bude omezen na šest hodin, které mohou být buď souvislé, nebo mohou být rozděleny na několik dílčích relací.

Na konci první fáze vydá zpracovatel případu EDR nezávazná doporučení ohledně toho, jak by mohl být spor účinně urovnán. Tato doporučení by mohla zahrnovat on-line využití mediace, dohodovacího řízení, asistovaného jednání, určení odborníků nebo jakékoli kombinace těchto služeb nabízených úřadem EUIPO a jinými subjekty.

Pokud MSP s doporučeními souhlasí, obrátí se zpracovatel případu EDR na druhého účastníka probíhajícího řízení u úřadu EUIPO, aby zjistil, zda by tento účastník souhlasil s tím, že se pokusí spor vyřešit jedním z doporučených způsobů.

Druhá fáze: jakmile byl jeden z doporučených způsobů řešení sporu vybrán, bude okamžitě zahájen on-line. Může se jednat buď o mediaci, dohodovací řízení, asistované jednání, určení odborníků nebo o jakoukoli kombinaci těchto služeb. Cílem je dokončit druhou fázi do 48 hodin od zahájení.


Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Státní příslušnost: Itálie
Jazyky: IT, EN, ES, FR

Celý životopis
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Státní příslušnost: Rakousko
Jazyky: EN, DE, ES

Celý životopis
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Státní příslušnost: Belgie
Jazyky: NL, EN, FR, DE, ES

Celý životopis
Marita BRA

Marita
BRA

Státní příslušnost: Řecko
Jazyky: EN, FR, ES, EL

Celý životopis
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Státní příslušnost: Spojené království
Jazyky: EN, DE, ES, IT

Celý životopis
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Státní příslušnost: Španělsko
Jazyky: EN, ES, FR

Celý životopis
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVA

Státní příslušnost:Bulharsko
Jazyky: BG, EN

Celý životopis
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Státní příslušnost: Spojené království
Jazyky: EN, FR, ES

Celý životopis
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Státní příslušnost: Německo
Jazyky: DE, EN, ES, FR

Celý životopis
Arkadiusz Makar

Arkadiusz
MAKAR

Státní příslušnost: Polsko
Jazyky: EN, PL

Celý životopis
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Státní příslušnost: Řecko
Jazyky: EN, FR, ES, EL

Celý životopis
Virginia Melgar

Virginia
MELGAR

Státní příslušnost: Francie
Jazyky: EN, ES, FR

Celý životopis
Klaudia Misztal

Klaudia
MISZTAL

Státní příslušnost: Polsko
Jazyky: EN, ES, PL

Celý životopis
Stefano Di Natale

Stefano
di NATALE

Státní příslušnost: Itálie
Jazyky: EN, ES, FR, IT

Celý životopis
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Státní příslušnost: Itálie
Jazyky: IT, EN, ES, FR

Celý životopis
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Státní příslušnost:Francie
Jazyky: FR, EN, ES

Celý životopis
André POHLMANN

André
POHLMANN

Státní příslušnost:Německo
Jazyky: DE, EN, ES

Celý životopis
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Státní příslušnost: Itálie
Jazyky: DE, EN, ES, IT

Celý životopis
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Státní příslušnost: Spojené království
Jazyky: EN, ES, FR

Celý životopis
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Státní příslušnost: Německo
Jazyky: DE, EN, ES

Celý životopis
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Státní příslušnost: Německo
Jazyky: DE, EN, ES

Celý životopis
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Státní příslušnost: Polsko
Jazyky: EN, ES, PL

Celý životopis
 
Poslední aktualizace stránky 06-07-2020
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací