Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Jak pracovat s on-line koncepty

Kteroukoli z vašich on-line přihlášek si můžete kdykoli uložit a vrátit se k ní později. Uložené přihlášky naleznete v sekci Koncepty vaší User Area (uživatelské sekce).

Upozorňujeme, že uložením přihlášky přihlášku nepředkládáte, pouze ji ukládáte ve formě konceptu. Koncepty jsou uloženy ve vaší User Area po dobu 30 dnů.

Drafts section

Přejete-li si uložit přihlášku jako koncept, postačí, když vyhledáte tlačítko „Uložit" ve formuláři přihlášky.

V případě přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství naleznete tlačítko „Uložit" mezi možnostmi v záhlaví.

'Save' button in the registered Community design application

U všech ostatních typů přihlášek toto tlačítko naleznete v navigační nabídce vpravo v horní části obrazovky.

'Save' button in trade mark application 'Save' button in the application for a notice of opposition

Jakmile kliknete na tlačítko „Uložit", koncept přihlášky se přesune do sekce „Koncepty" vaší User Area. Upozorňujeme, že za účelem snadného vyhledání konkrétního konceptu v tabulce konceptů můžete ke kterékoli z vašich on-line přihlášek přidat osobní značku sestávající z alfanumerických znaků.

Personal reference number in your online application Personal reference number in your online application

To vám následně umožní snadno vyhledat vaši přihlášku v User Area.

Reference column in the drafts table

V rámci sekce „Koncepty" můžete:

  • znovu otevřít přihlášku a pokračovat v jejím vyplňování – klikněte na ikonku stránky Re-open icon,
  • zaslat kopii konceptu na e-mailovou adresu příjemce – vyberte příslušný koncept a klikněte na „Zaslat na e-mailový účet",
  • přiložit k vašemu konceptu poznámku – klikněte na ikonku poznámek Notes icon v pravé části příslušného řádku nebo na tlačítko „Poznámky" v nabídce Akce,
  • uzamknout konceptOpen lock icon, aby nebyl automaticky odstraněn po 30 dnech; mějte na paměti, že koncepty týkající se průmyslových vzorů uzamknout nelze a po 7 dnech budou odstraněny,
  • odstranit koncept – klikněte na ikonku odpadkového košeBin icon, nebo na tlačítko „Odstranit".

Další často kladené dotazy týkající se jiných aspektů těchto internetových stránek naleznete v našem centru nápovědy.

Poslední aktualizace stránky 24-02-2018
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací