Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Jak mohu ve své přihlášce uvést více než 10 průmyslových vzorů?

Pokud podáváte přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství, je dobré vědět, že v jedné přihlášce můžete uvést více než 10 průmyslových vzorů se stejnými základními údaji.

Průmyslové vzory se stejnými základními údaji jsou průmyslové vzory, které patří mezi stejné typy výrobků a jsou uvedeny ve stejné třídě locarnského třídění, což je mezinárodní systém pro třídění průmyslových vzorů.

Hromadné přihlášky průmyslových vzorů je možné aktivovat v sekci „Informace o průmyslovém vzoru / průmyslových vzorech" vaší přihlášky kliknutím na tlačítko „Nový".

Sekce 'Informace o průmyslovém vzoru / průmyslových vzorech'

Objeví se rozbalovací nabídka, ve které si budete moci vybrat vytvoření více než jednoho průmyslového vzoru. Klikněte na „Ano" a zadejte počet průmyslových vzorů od 1 do 10. Z důvodu bezpečnosti a výkonnosti vám systém neumožní zadat více než 10 průmyslových vzorů najednou. Pokud chcete zadat více než 10 průmyslových vzorů, stačí zopakovat níže uvedené kroky.

Poté budete muset podle locarnského třídění vybrat typ výrobků, na něž se vztahují vaše průmyslové vzory. Upozorňujeme, že všechny průmyslové vzory, které chcete chránit v rámci jedné přihlášky, musí patřit do stejné třídy locarnského třídění.

Nyní můžete nahrát pohledy vašich průmyslových vzorů – ke každému průmyslovému vzoru můžete nahrát nejvýše sedm pohledů a tři další pohledy, na něž se nebude vztahovat žádná ochrana. Klikněte na „Procházet", vyberte soubor a klikněte na „Nahrát". Také můžete přetáhnout dynamické 3D pohledy v kterémkoli z těchto formátů: OBJ, STL a X3D. Informace o povolených typech souborů a maximálních povolených velikostech naleznete na stránce s přílohami.

Pohled pro průmyslový vzor

Jakmile nahrajete 10 průmyslových vzorů, klikněte na tlačítko „Uložit" a znovu klikněte na tlačítko „Nový".

Jakmile kliknete na tlačítko „Uložit", systém zobrazí souhrn všech průmyslových vzorů a příslušných pohledů, které jste nahráli. V této tabulce můžete jednotlivé záznamy otevřít, abyste získali více podrobností, nebo je upravili či odstranili.

Sekce 'Informace o průmyslovém vzoru'

Další často kladené dotazy týkající se jiných aspektů těchto internetových stránek naleznete v našem centru nápovědy.

Poslední aktualizace stránky 24-02-2018
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací