Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Technické informace

Více o technických informacích zjistíte na těchto tematických odkazech:

 

Témata

 

Systémové požadavky

 • Hardware

  Nezbytný je počítač s přístupem k internetu. Doporučuje se vysokorychlostní širokopásmové připojení.

 • Software

  Aplikace vyžadují jeden z těchto webových prohlížečů:

  • Internet Explorer 9 nebo vyšší verze
  • Firefox 3 nebo vyšší verze
  • Safari 4 nebo vyšší verze
  • Chrome 5 nebo vyšší verze

  Ačkoli aplikace mohou být funkční i se staršími verzemi výše uvedených prohlížečů, mohou se vyskytnout potíže s kompatibilitou, např. může dojít k nesprávnému zobrazení grafického rozhraní nebo některé z funkcí nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Doporučuje se instalace nejnovější verze prohlížeče.

  Může se stát, že v důsledku technického problému nebudete moci otevřít elektronická sdělení prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer 8. Doporučujeme vám tedy používat novější verzi prohlížeče Internet Explorer nebo jiný kompatibilní prohlížeč: Firefox nebo Google Chrome.

  Upozorňujeme, že na funkčnost může mít vliv také vaše osobní bezpečnostní nastavení a kompatibilita vašeho počítače, přičemž může dojít k zablokování určitého obsahu či funkcí.

Uživatelské jméno a heslo

V rámci registrace vašeho účtu v sekci user area u úřadu EUIPO si budete muset zvolit uživatelské jméno a heslo, abyste k němu měli přístup i v budoucnosti. Kritéria pro volbu uživatelského jména a hesla:

 
 • Uživatelské jméno

  Vaše uživatelské jméno:

  • musí být tvořeno 8 až 20 znaky,
  • musí obsahovat znaky z latinky (pouze malá písmena),
  • musí zahrnovat alespoň jednu číslici (0–9).
 • Heslo

  Vaše heslo musí splňovat tyto podmínky:

  • musí být jedinečné,
  • musí být jiné než vaše uživatelské jméno,
  • musí obsahovat alespoň jednu číslici,
  • nesmí obsahovat tři opakující se znaky (např. aaa, 111), posloupnosti (např. 123, abc) nebo speciální znaky (např. #, *),
  • musí mít nejméně osm znaků.
 • Změna hesla

  Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste vaše heslo pravidelně obměňovali.

Technické požadavky na přílohy k elektronickému podání a komunikaci

Poznámka: Oficiální zdroj těchto informací je uveden v dokumentu „Podmínky používání sekce User Area“, který je přiložen k „rozhodnutí výkonného ředitele úřadu č. EX-20-9 ze dne 3. listopadu 2020 o komunikaci elektronickými prostředky“.

 

 • Elektronické podání přihlášky ochranné známky Evropské unie

  Je-li ztvárnění přihlášky ochranné známky Evropské unie předloženo elektronicky, velikost elektronického souboru je:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u souborů MP4, OBJ, STL a X3D),
  • Celková maximální velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 25 znaků.

  Je-li ztvárnění přihlášky ochranné známky Evropské unie předloženo elektronicky, formáty elektronického souboru jsou:

  a) JPEG
  Jedná se o standardní formát souboru, který je třeba použít k vyobrazení přihlašované ochranné známky (dostupný pro všechny druhy ochranných známek, s výjimkou slovních a multimediálních ochranných známek). Je třeba, aby splňoval tyto parametry:

  • maximální velikost obrázku: 2 835 x 2 010 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • barevný režim: RGB, stupně šedi, černobílý režim nebo CMYK.

  Velikost obrázků je automaticky změněna na 250 x 250 pixelů. Nahraný obrázek se zobrazí tak, jak bude následně uveden v osvědčení o zápisu.

  Obrázky v režimu CMYK budou před zobrazením pomocí speciálního softwaru převedeny do režimu RGB. U některých obrázků převedených z režimu CMYK do režimu RGB se určité barvy mohou lišit od originálu. Proto doporučujeme, abyste u obrázku před nahráním změnili barevný režim, aby zůstala zachována jeho původní barevnost.

  b) MP3:
  Tento formát souboru lze použít, jestliže se žádá o zápis zvukové ochranné známky (spolu s JPEG). Je třeba, aby splňoval tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

  c) OBJ, STL a X3D:
  Tyto formáty lze použít, jestliže se žádá o zápis prostorové ochranné známky.

  Soubor X3D není možné nahrát při použití prohlížeče Internet Explorer ve verzi nižší než 11.

  d) MP4:
  Tento formát lze použít, jestliže se žádá o zápis pohybových, multimediálních a hologramových ochranných známek. Je třeba, aby splňoval tyto požadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje různé video kodeky (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 atd.), ale doporučuje se použít kodek H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje různé zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), ale doporučuje se použít kodek AAC‑LC,
  • snímková frekvence mezi 24 a 30 fps,
  • přenosová rychlost mezi 1 200 a 8 000 kb/s,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.
 • Elektronické podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství

  Je-li ztvárnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství předloženo elektronicky, velikost elektronického souboru je:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u formátů OBJ, STL a X3D),
  • Celková maximální velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 25 znaků.

  Je-li ztvárnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství předloženo elektronicky, formáty elektronického souboru jsou:

  a) JPEG
  Jedná se o standardní formát souboru, který je třeba použít k vyobrazení přihlašovaného průmyslového vzoru Společenství. Je třeba, aby splňoval tyto parametry:

  • maximální velikost obrázku: 5 000 x 5 000 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 72, max. 300 DPI.
  • barevný režim: CMYK (který bude konvertován na RGB), stupně šedi, černobílý režim nebo režim RGB,
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG budou převedeny na základní obrázky,
  • Nahrávání dynamických 3D pohledů a dalších statických pohledů podléhá omezením.

  b) OBJ, STL a X3D
  Tyto formáty lze při přihlašování průmyslových vzorů použít k nahrání jednoho dynamického 3D pohledu pro doplňující informace a jako zdroj statických obrázků.

  Soubor X3D není možné nahrát při použití prohlížeče Internet Explorer ve verzi nižší než 11.

 • Elektronické podání námitky a návrhu na výmaz

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 5 MB,
  • maximální celková velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 150 znaků.

  Povolené typy souborů:

  JPEG
  Je nutné použít standardní typ souboru, který splňuje tyto požadavky:

  • maximální velikost obrázku: 2 008 x 2 835 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • soubory ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF
  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.


  MP3
  Lze použít pouze pro zachycení starších zvukových ochranných známek. Je třeba, aby soubor splňoval tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

   

 • Ostatní elektronická podání (podání žádosti o provedení záznamu, obnovu, konverzi či nahlédnutí do spisu, mezinárodní přihlášky na základě (přihlášky) ochranné známky EU nebo odvolání)

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u elektronického odvolání),
  • Celková maximální velikost příloh: 20 MB.

  Povolené typy souborů:

  JPEG
  Je nutné použít standardní typ souboru, který splňuje tyto požadavky:

  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • soubory ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF
  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  MP3
  Lze použít pouze pro zachycení zvukových ochranných známek. Je třeba, aby soubor splňoval tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

   

 • Ostatní elektronická komunikace a úkony

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 20 MB,
  • Celková maximální velikost příloh: 1 GB (100 MB u sdělení týkajících se námitek, výmazu a odvolání),
  • maximální délka názvů příloh: 20 znaků.

  Úřad přílohy obdrží i v případě, kdy celková velikost sdělení s přílohami přesáhne 20 MB, ovšem v náhledu a konečném potvrzení se zobrazí pouze sdělení.

  Povolené typy souborů:

  JPEG
  Je nutné použít standardní typ souboru, který splňuje tyto požadavky:

  • rozlišení pro tisk: min. 96, max. 300 DPI.
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • soubory ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF
  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  MP3
  Je třeba použít standardní soubory ve formátu MP3. Je třeba, aby splňovaly tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = Mono; 2 = Stereo.

  Soubory ve formátu MP3 budou jako přílohy přijatelné pouze u těchto elektronicky prováděných úkonů týkajících se námitek:

  • Předložit další skutečnosti
  • Předložit důkaz o užívání
  • Předložit další dokumenty

  MP4
  Je třeba použít standardní soubory ve formátu MP4. Je třeba, aby splňovaly tyto požadavky:

  • norma ISO: ISO/IEC 14496‑14:2003 (MPEG‑4 Part 14),
  • video kodeky: MP4 akceptuje různé video kodeky (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 atd.), ale doporučuje se použít kodek H.264,
  • zvukové kodeky: MP4 akceptuje různé zvukové kodeky (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), ale doporučuje se použít kodek AAC‑LC,
  • snímková frekvence mezi 24 a 30 fps,
  • přenosová rychlost mezi 1 200 a 8 000 kb/s,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.

   

  Soubory ve formátu MP4 budou jako přílohy přijatelné pouze u těchto elektronicky prováděných úkonů týkajících se námitek:

  • Předložit další skutečnosti
  • Předložit důkaz o užívání
  • Předložit další dokumenty

   

Poslední aktualizace stránky 20-02-2019
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací