Pokud jde o třídění, každý jsme tak trochu jiný,

ale všichni chceme totéž: kvalitní seznam výrobků a služeb.

 
 

S naším novým průvodcem sestavením seznamu výrobků a služeb si můžete seznam výrobků a služeb upravit podle svých potřeb za pomoci předem schválených klíčových slov na základě Niceského třídění.

 • Nahraďte své stávající seznamy snadno a rychle předem schválenými klíčovými slovy.

 • Vytvořte nové seznamy, které můžete použít opětovně a které můžete efektivněji aktualizovat.

 • Seznamte se s pomocníkem pro třídy 35 a 37.

 
 
Obrázek myši na podložce pro myš

Upravte seznam podle svých potřeb

Náš průvodce sestavením seznamu doplňuje vaše odborné právní znalosti.

Když se zástupců ptáme, proč nepoužívají naše nástroje pro výrobky a služby, říkají nám, že se zavedenými seznamy pracují již dlouho, že vytvoření nových seznamů je pracné, a nebo jejich klienti požadují cílenější specifikaci.

Individuální nastavení a úspora času a možnost využívat výhod našich řešení pro třídění se ovšem vzájemně nevylučují. Naše řešení vycházejí z Niceského třídění a obsahují předem schválená klíčová slova, která jsou průběžně aktualizována.

To vše vám umožní:

 • vyvarovat se nedostatků při třídění,

 • využít zrychleného postupu podání přihlášky v režimu Fast Track,

 • automaticky vytvářet a aktualizovat seznamy,

 • předkládat z právního hlediska předvídatelnější specifikace.

 

 
Snímek obrazovky průvodce sestavením seznamu výrobků a služeb

Jak to funguje?

Průvodce vás nechá porovnat vaši vlastní specifikaci výrobků a služeb s naší databází předem schválených klíčových slov – harmonizovanou databází. Okamžitě tak zjistíte, zda se vaše volba slučuje s harmonizovanou databází či nikoli, a průvodce sestavením seznamu vám na základě vámi zadaných klíčových slov nabídne několik návrhů.

Také se seznámíte s naším pomocníkem pro třídy 35 a 37. S ním můžete u tříd 35 a 37 pustit z hlavy veškeré kopírování, vkládání a vypisování klíčových slov.

 

Co byste chtěli udělat?Chci si průvodce vytvořením seznamu vyzkoušet.

 
Ikona pro vytvoření nového seznamu

Vytvořit seznam

Když vytvoříte nový seznam, můžete si klíčová slova vybrat z harmonizované databáze nebo je importovat z jiných seznamů.

 • Klíčová slova můžete přidávat ručně nebo je kopírovat a vkládat po jednotlivých třídách.

 • Můžete hledat v naší databázi předem schválených klíčových slov.

 • Můžete importovat klíčová slova z předchozího seznamu.

 • S pomocníkem pro třídy 35 a 37 můžete klíčová slova přidávat rychleji.

Jestliže vytváříte zcela nový seznam, máte na výběr ze dvou možností: vyhledávání a využití pomocníka pro třídy 35 a 37. V obou případech budete procházet naši databázi klíčových slov, takže je zaručeno, že vyhledané výrazy budou předem schváleny. Poznáte to podle ikony OK Ikona pro potvrzení vedle klíčových slov.

 

Vyhledávání

Klikněte na tlačítko „hledat“ a vyberte klíčová slova, která nejlépe odpovídají vaší ochranné známce.

Snímek obrazovky vyberte výrobky a služby
 

Bude zkontrolováno, zda jsou vámi vybraná klíčová slova schválená.

Snímek obrazovky zkontrolovaných vybraných klíčových slov

Poznámka: Pouze některá klíčová slova zařazená v naší databázi jsou označená jako neschválená, např. záhlaví tříd. V takových případech nabídne průvodce sestavením seznamu jiný návrh. 

Pomocník pro třídy 35 a 37

Chcete-li zadat třídy s předponou „maloobchodní služby“, „velkoobchodní služby“ nebo „služby údržby a instalační služby“, můžete využít pomocníka.

Snímek obrazovky pomocníka pro třídy 35 a 37
 

Zvolte předponu a třídu, u které ji chcete použít:

Snímek obrazovky pomocníka pro třídy 35 a 37
 

Průvodce sestavením seznamu zadá předponu automaticky:

Snímek obrazovky pomocníka pro třídy 35 a 37

 
Ikona pro zkontrolování stávajícího seznamu

Zkontrolovat stávající seznam

Pokud již seznam máte nebo chcete přidat část seznamu k nové specifikaci, můžete přidat klíčová slova ručně nebo je importovat z jiného souboru.

 

Přidání klíčových slov ručně

Pro zadání svých klíčových slov klikněte na tlačítko „ručně“:

Snímek obrazovky tlačítka „ručně“
 

Vyberte odpovídající třídu a vložte je do prázdného pole:

Snímek obrazovky tlačítka „import“ Snímek obrazovky vybrat třídu
 

Když kliknete na tlačítko „OK“, průvodce váš seznam zanalyzuje a sdělí vám, zda se vámi použitá klíčová slova slučují s harmonizovanou databází či nikoli. Pokud se s ní neslučují, průvodce sestavením seznamu navrhne klíčová slova, která budou s databází zcela slučitelná.

Můžete rovněž importovat stávající seznam nebo třídu.

Snímek obrazovky importovat soubor
 

V tomto případě jsem přidal novou třídu – třídu 33.

Snímek obrazovky nová třída

 

Je slučitelná nebo ne?

Náš průvodce sestavením seznamu má jednoduché kódování pomocí barev a ikon, takže ihned vidíte možné výsledky:

Snímek ikony nářadí znamená, že vaše klíčové slovo je slučitelné a bude schváleno automaticky.

Snímek obrazovky alternativních klíčových slov znamená, že vaše klíčové slovo se s harmonizovanou databází zcela neslučuje, ale existují k němu alternativy. Průvodce sestavením seznamu nabídne nové návrhy, z nichž si můžete vybrat slučitelné klíčové slovo, které se nejvíce podobá vaší původní volbě.

Alternativní klíčová slova získáte kliknutím na ikonu nářadí:

Snímek obrazovky navržených klíčových slov
 

Otevře se nové okno s nabídkou alternativních klíčových slov

Snímek obrazovky alternativních klíčových slov
 

Pokud si vyberete navržená klíčová slova, nahradíte jediný výraz „Světlé pivo (svrchně kvašené), sladové pivo, ochucené pivo“ jednotlivými výrazy, které jsou schválené automaticky a pokrývají tentýž rozsah ochrany.

Snímek obrazovky vyberte výrobky a služby
 

V tomto dalším případě vám systém nejen nabídne alternativu (1) pro klíčové slovo „sirup“, ale také vás nechá zkontrolovat v harmonizované databázi výsledky vyhledávání (2) klíčového slova, které odpovídá vašim potřebám.

Snímek obrazovky alternativ a vyhledávání podobných klíčových slov
 

Jako náhradu za neschválený výraz „sirup“ systém navrhuje výraz „sirup jako poleva“. Hodí se vám? Mně ano!

Snímek obrazovky vyberte výrobky a služby
 

Pokud vaše klíčová slova odpovídají záhlaví třídy Niceského třídění, které je pro účely zápisu považováno za příliš obecné, průvodce sestavením seznamu vám nabídne alternativy.

Snímek obrazovky s alternativními návrhy
 

Svůj původní seznam můžete porovnat položku po položce s rovnocennými klíčovými slovy z harmonizované databáze.

Snímek obrazovky s ekvivalenty záhlaví tříd
 

Ikona ověření nelze provést Ověření nelze provést, neboť toto klíčové slovo se v naší databázi nenachází. Více možností v rámci stejné třídy zobrazíte kliknutím na ikonu nářadí.

Snímek obrazovky s více možnostmi v rámci stejné třídy
 

Ikona neschváleno Několik klíčových slov není pro účely zatřídění schváleno. Hotový seznam můžete zkontrolovat v průvodci sestavením seznamu.

Snímek obrazovky s možností vyhledání vašeho klíčového slova
 

Blahopřejeme vám! Váš seznam je nyní zcela v souladu s harmonizovanou databází. Můžete použít zrychlený postup zápisu vaší ochranné známky v režimu Fast Track.

Snímek obrazovky seznamu klíčových slov, který je zcela v souladu s harmonizovanou databází

Přejít na průvodce sestavením seznamu: