Databáze

Ochranné známky a průmyslové vzory

Přejít do eSearch plus, databáze úřadu EUIPO

eSearch plus

Úplné informace o ochranných známkách, průmyslových vzorech, majitelích, zástupcích a věstnících

Aplikace eSearch (iOS a Android)

Veřejně přístupná data: Hromadné stahování

Přejít do eSearch case law, databáze úřadu EUIPO

eSearch case law

Rozhodnutí úřadu EUIPO, rozsudky Tribunálu, Soudního dvora a vnitrostátních soudů

Přejít do Certified copies, databáze úřadu EUIPO

Zkontrolovat ověřené kopie

Zadejte identifikační kód pro zobrazení originálu osvědčení ochranné známky EU

 

Evropské databáze ochranných známek a průmyslových vzorů

Přejít do TMview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMview

Ochranné známky všech oficiálních úřadů pro ochranné známky, které jsou do databáze zapojeny na vnitrostátní, mezinárodní nebo unijní úrovni

Přejít do Designview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Designview

Centralizovaný přístup k informacím o průmyslových vzorech zapsaných u kteréhokoli ze zúčastněných vnitrostátních úřadů

Přejít do TMclass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMclass

Jednotný přístup k harmonizované databázi pro třídění používané v EU a k databázím z celého světa

Přejít do Similarity, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Similarity

Posouzení podobnosti výrobků a služeb úřady duševního vlastnictví v EU

 
Přejít do DesignClass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

DesignClass

Porovnejte databáze pro třídění průmyslových vzorů zúčastněných úřadů

 

Duševní vlastnictví a prosazování

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

Sloučení databáze EDB a nástrojů ACIST a ACRIS do jedné platformy.

Poslední aktualizace stránky 14-11-2019