Databáze

Ochranné známky a průmyslové vzory

Přejít do eSearch plus, databáze úřadu EUIPO

eSearch plus

Úplné informace o ochranných známkách, průmyslových vzorech, vlastnících, zástupcích a věstnících.

* Aplikace eSearch (iOS a Android)

Přejít do eSearch Case Law, databáze úřadu EUIPO

eSearch – Case Law

Rozhodnutí úřadu EUIPO, rozsudky Tribunálu, Soudního dvora a vnitrostátních soudů

Přejít do EuroLocarno, databáze úřadu EUIPO

EuroLocarno

Klasifikace a výrazy pro označení výrobků ve všech úředních jazycích EU

Přejít do databáze Ověřené kopie, databáze úřadu EUIPO

Zkontrolovat ověřené kopie

Zadejte identifikační kód pro zobrazení originálu osvědčení ochranné známky EU.

 

Evropské databáze ochranných známek a průmyslových vzorů

Přejít do TMview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMview

Ochranné známky všech oficiálních úřadů pro ochranné známky, které jsou zapojeny na vnitrostátní, mezinárodní nebo unijní úrovni

Přejít do Designview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Designview

Centralizovaný přístupový bod k informacím o zapsaných průmyslových vzorech vedeným kterýmkoli ze zúčastněných vnitrostátních úřadů

Přejít do TMclass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMclass

Jednotný přístup k harmonizované databázi pro třídění používané v EU a k databázím z celého světa

Přejít do Similarity, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Similarity

Posouzení podobnosti výrobků a služeb úřady duševního vlastnictví v EU


Přejděte do databáze DesignClass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

DesignClass

Porovnejte databáze pro třídění průmyslových vzorů zúčastněných úřadů


Duševní vlastnictví a prosazování

Přejít do Enforcement Database, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Enforcement Database

Propojuje držitele práv s celními orgány a policií za účelem ochrany výrobků proti padělání.

ACIST

Informační nástroj proti padělání (ACIST) poskytuje spolehlivé informace o zajištěních na hranicích všech členských států EU.

ACRIS

Systém rychlé zpravodajské služby proti padělatelství (ACRIS) poskytuje informace o tom, jak bezpečně obchodovat mimo EU.

Přejít do Orphan Works Database, databáze úřadu EUIPO

Orphan Works Database

Shromažďuje informace o osiřelých dílech, která byla poprvé vydána nebo vysílána v EU.

Poslední aktualizace stránky 23-01-2017