Veřejně přístupná data: váš přístup k rejstříku úřadu EUIPO

Nová on-line aplikace ke stahování hromadných údajů o ochranných známkách, průmyslových vzorech, zástupcích, přihlašovatelích a mezinárodních zápisech. Více informací

Databáze

Ochranné známky a průmyslové vzory

Přejít do eSearch plus, databáze úřadu EUIPO

eSearch plus

Úplné informace o ochranných známkách, průmyslových vzorech, majitelích, zástupcích a věstnících

Aplikace eSearch (iOS a Android)

Veřejně přístupná data: Hromadné stahování

Přejít do eSearch case law, databáze úřadu EUIPO

eSearch case law

Rozhodnutí úřadu EUIPO, rozsudky Tribunálu, Soudního dvora a vnitrostátních soudů

Přejít do EuroLocarno, databáze úřadu EUIPO

EuroLocarno

Třídění a klíčová slova pro označení výrobků ve všech úředních jazycích EU

Přejít do Certified copies, databáze úřadu EUIPO

Zkontrolovat ověřené kopie

Zadejte identifikační kód pro zobrazení originálu osvědčení ochranné známky EU

 

Evropské databáze ochranných známek a průmyslových vzorů

Přejít do TMview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMview

Ochranné známky všech oficiálních úřadů pro ochranné známky, které jsou do databáze zapojeny na vnitrostátní, mezinárodní nebo unijní úrovni

Přejít do Designview, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Designview

Centralizovaný přístup k informacím o průmyslových vzorech zapsaných u kteréhokoli ze zúčastněných vnitrostátních úřadů

Přejít do TMclass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

TMclass

Jednotný přístup k harmonizované databázi pro třídění používané v EU a k databázím z celého světa

Přejít do Similarity, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Similarity

Posouzení podobnosti výrobků a služeb úřady duševního vlastnictví v EU

 
Přejít do DesignClass, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

DesignClass

Porovnejte databáze pro třídění průmyslových vzorů zúčastněných úřadů

 

Duševní vlastnictví a prosazování

Přejít do Enforcement Database, jedné z evropských databází ochranných známek a průmyslových vzorů

Enforcement Database

Propojuje držitele práv s celními úřady a policií za účelem ochrany výrobků proti padělání

ACIST

Informační nástroj proti padělání (ACIST) poskytuje spolehlivé informace o zadrženích na hranicích všech členských států EU

ACRIS

Rychlý informační systém proti padělání (ACRIS) poskytuje informace o tom, jak bezpečně obchodovat mimo EU

Přejít do Orphan Works, databáze úřadu EUIPO

Orphan Works Database

Shromažďuje informace o osiřelých dílech, která byla poprvé vydána nebo vysílána v EU

Poslední aktualizace stránky 01-06-2017