Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Technické požadavky na přílohy k elektronickému podání a komunikaci

Pozn.: Oficiální zdroj těchto informací je uveden v dokumentu Conditions of Use of the User Area [Podmínky použití sekce User Area] na základě rozhodnutí č. EX-17-4 výkonného ředitele úřadu ze dne 16. srpna 2017 o komunikaci elektronickými prostředky.

 
 • Elektronické podání přihlášky ochranné známky Evropské unie

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost jedné přílohy: 2 MB (20 MB u souborů MP4, OBJ, STL a X3D),
  • maximální celková velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů souborů příloh: 25 znaků.

  Přiložit lze pouze dva doklady o právu přednosti, jeden doklad o senioritě a jeden doklad o výstavní prioritě (vedle ostatních příloh).

  Přiložit lze pouze jeden dokument o pravidlech používání kolektivní/certifikační ochranné známky (vedle ostatních příloh).

  Povolené typy souborů:

  JPEG

  K vyobrazení přihlašovaných ochranných známek (s výjimkou slovních a multimediálních ochranných známek) je nutné použít standardní typ souboru odpovídající těmto požadavkům:

  • maximální velikost obrázku: 2 835 x 2 010 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96 DPI, max. 300 DPI,
  • barevný režim: RGB, stupně šedi, černobílý nebo CMYK.

  Velikost obrázků je automaticky změněna na 250 x 250 pixelů. Nahraný obrázek se zobrazí tak, jak bude následně uveden v osvědčení o zápisu.

  Obrázky v režimu CMYK budou před zobrazením pomocí speciálního softwaru převedeny do režimu RGB. U některých obrázků převedených z režimu CMYK do režimu RGB se určité barvy mohou lišit od originálu. Proto doporučujeme, abyste u obrázku před nahráním změnili barevný režim, aby zůstala zachována jeho původní barevnost.

  PDF

  Lze použít pouze pro doplňující informace, nikoli jako vyobrazení přihlašovaných ochranných známek.

  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  MP3

  Lze použít pouze v případě, že přihlašujete zvukové ochranné známky (spolu s JPEG); soubor by měl splňovat tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • kanály: 1 = mono; 2 = stereo.

  OBJ, STL a X3D

  Tyto formáty lze použít, jestliže se žádá o zápis prostorové ochranné známky.

  Soubor X3D není možné nahrát při použití prohlížeče Internet Explorer v nižší verzi než 11.

  MP4

  Lze použít pouze pro vyobrazení pohybových, multimediálních a hologramových ochranných známek; soubor by měl splňovat tyto požadavky:

  • snímková frekvence: 24 (23,98) až 30 (29,97) fps,
  • přenosová rychlost: mezi 1 200 a 8 000 kb/s,
  • typy média: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.
 • Elektronické podání přihlášky zapsaného průmyslového vzoru Společenství

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost přílohy: 2 MB (20 MB u formátů OBJ, STL a X3D),
  • celková maximální velikost všech příloh pro průmyslový vzor: 20 MB,
  • maximální délka názvů příloh: 25 znaků.

  Povolené typy souborů:

  JPEG

  K vyobrazení přihlašovaných průmyslových vzorů je nutné použít standardní typ souboru odpovídající těmto požadavkům:

  • maximální velikost obrázku: 5 000 x 5 000 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 72 DPI, max. 300 DPI,
  • barevný režim: CMYK (který bude převeden na RGB), stupně šedi, černobílý nebo RGB,
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG budou převedeny na základní obrázky,
  • nahrávání dynamických 3D pohledů a dalších statických pohledů podléhá omezením.

  PDF

  Lze použít pouze pro doplňující informace, nikoli jako vyobrazení přihlašovaných průmyslových vzorů.

  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  OBJ, STL a X3D

  Tyto formáty lze při přihlašování průmyslových vzorů použít k nahrání jednoho dynamického 3D pohledu pro doplňující informace a jako zdroj statických obrázků.

  Soubor X3D není možné nahrát při použití prohlížeče Internet Explorer v nižší verzi než 11.

 • Elektronické podání námitky a návrhu na výmaz

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost jedné přílohy: 5 MB,
  • maximální celková velikost příloh: 20 MB,
  • maximální délka názvů souborů příloh: 150 znaků.

  Povolené typy souborů:

  JPEG

  Je nutné použít standardní typ souboru, který odpovídá těmto požadavkům:

  • maximální velikost obrázku: 2 008 x 2 835 pixelů,
  • rozlišení pro tisk: min. 96 DPI, max. 300 DPI,
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF

  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  MP3

  Lze použít pouze pro zachycení starších zvukových ochranných známek; soubor by měl splňovat tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = mono; 2 = stereo.

   

 • Ostatní elektronická podání (podání žádosti o provedení záznamu, obnovu, konverzi či nahlédnutí do spisu, mezinárodní přihlášky na základě (přihlášky) ochranné známky EU nebo odvolání)

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost jedné přílohy: 2 MB (20 MB u elektronického odvolání),
  • maximální celková velikost příloh: 20 MB.

  Povolené typy souborů:

  JPEG

  Je nutné použít standardní typ souboru, který odpovídá těmto požadavkům:

  • rozlišení pro tisk: min. 96 DPI, max. 300 DPI,
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF

  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  MP3

  Lze použít pouze pro zachycení zvukových ochranných známek; soubor by měl splňovat tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = mono; 2 = stereo.

   

 • Ostatní elektronická komunikace a úkony

  Omezení velikosti souboru:

  • maximální velikost jedné přílohy: 20 MB,
  • maximální celková velikost příloh: 1 GB (100 MB u sdělení týkajících se námitek, výmazu a odvolání),
  • maximální délka názvů souborů příloh: 20 znaků.

  Pokud celková velikost sdělení s přílohami přesáhne 20 MB, úřad přílohy obdrží, ovšem v náhledu a konečném potvrzení se zobrazí pouze sdělení.

  Povolené typy souborů:

  JPEG

  Je nutné použít standardní typ souboru, který odpovídá těmto požadavkům:

  • rozlišení pro tisk: min. 96 DPI, max. 300 DPI,
  • pouze RGB 8 bitů (ne CMYK),
  • obrázky ve formátu progresivní JPEG nejsou podporovány.

  PDF

  Podporovány jsou jen standardní statické soubory PDF; vyplnitelné formuláře ve formátu PDF nejsou přípustné. Povoleny nejsou ani přidané objekty (např. obdélníky, šipky, zvýrazněný text atd.), které nejsou součástí původního souboru PDF.

  MP3

  Lze použít pouze pro zachycení zvukových ochranných známek; soubor by měl splňovat tyto požadavky:

  • vzorkovací frekvence: 8 kHz pro nahrávky pouze hlasu, 11,025 kHz pro zvukové efekty, 22,05 kHz nebo 44,1 kHz pro hudbu,
  • bitová hloubka: 8 nebo 16 bitů,
  • kanály: 1 = mono; 2 = stereo.

   

Poslední aktualizace stránky 24-02-2018
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací