Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

 

Přístupnost

Veškeré nové internetové stránky evropských institucí musí být od ledna 2010 vytvářeny v souladu s pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.0, úrovní AA.

Cílem přístupnosti internetu je umožnit všem uživatelům stejný přístup k informacím a funkcím, které jsou na internetu k dispozici. Přístupnost internetu konkrétněji znamená, že lidé bez ohledu na své schopnosti či zdravotní postižení mohou vnímat, chápat a procházet internet a pracovat s ním.

Podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jejímž signatářem je i Evropská unie, osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.

Při používání internetu se mohou jeho uživatelé setkat s problémy z důvodu různých typů zdravotního postižení, funkčních omezení, environmentálních faktorů či technologických záležitostí:

  • osoby se zdravotním postižením: zrakovým, sluchovým nebo tělesným či postižením kognitivních funkcí
  • starší osoby, osoby s nízkou úrovní gramotnosti, jiné
  • omezení nebo nekompatibilita v souvislosti s technologiemi: prohlížeče, platformy, zařízení, mobilní internet
  • environmentální faktory: místo, osvětlení, hluk, pomalé připojení

Zdroj: Evropská komise – Information Providers guide (Příručka pro poskytovatele informací)

Z technických důvodů nejsou v souladu s pokyny WCAG 2.0:

  • stránky obsahující videa
  • on-line formuláře
Poslední aktualizace stránky 13-02-2019
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací