Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

EUIPO

Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз.

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Определение за марка

Марките са знаци, използвани в търговията за разпознаване на продукти.

Марката е символът, чрез който вашите клиенти ви разпознават. Тя ви отличава от конкуренцията. Ако я регистрирате, можете да я защитите и надграждате.

В някои държави можете да получите закрила, дори ако вашата марка не е регистрирана — достатъчно е да я използвате. Съветваме ви обаче да я регистрирате, за да получите най-добрата закрила.

Единственото условие е регистрираната марка да бъде с ясни параметри; в противен случай нито вие, нито конкурентите ви ще знаят какво покрива. 

В EUIPO можете да регистрирате

Знак за словна марка под формата на буквата А

Словна марка

Словната марка се състои изключително от думи или букви, цифри или други писмени знаци или комбинация от тях, които могат да бъдат набрани печатно

Вижте примери
Знак за фигуративна марка под формата на многоъгълник

Фигуративна марка

Това е марка, при която се използват нестандартни знаци, стилизиране или оформление, или графични елементи, или цвят, включително марки, които се състоят изключително от фигуративни елементи

Вижте примери
Знак за фигуративна марка с букви под формата на многоъгълник с буквата А в него

Фигуративна марка, съдържаща словни елементи*

Фигуративна марка, съдържаща комбинация от словни и фигуративни елементи

Вижте примери
 
Знак за триизмерна марка под формата на триизмерен многостен

Марка за форма

Марката за форма се състои от или представлява триизмерна форма. Тя може да включва съдове, опаковки, самия продукт или неговия външен вид.

Вижте примери
Цветова марка per se под формата на цветна проба от палитрата

Триизмерна марка, съдържаща словни елементи*

Марка за форма, която съдържаща словни елементи.

Вижте примери
Знак за звукова марка под формата на високоговорител

Позиционна марка

Позиционната марка се състои в специфичния начин, по който марката е поставена или прикрепена към продукта.

Вижте примери
 
Знак за словна марка под формата на буквата А

Марка с мотиви

Марката с мотиви се състои изключително от редовно повтарящ се набор от елементи.

Вижте примери
Знак за фигуративна марка под формата на многоъгълник

Цветова марка (един цвят)

Едноцветна цветова марка е точно това — марка, която се състои изключително от един цвят (без очертания).

Вижте примери
Знак за фигуративна марка с букви под формата на многоъгълник с буквата А в него

Цветна марка (комбинация)

Марка, състояща се изключително от комбинация от цветове (без очертания)

Вижте примери
 
Знак за словна марка под формата на буквата А

Звукова марка

Звуковата марка се състои изключително от звук или комбинация от звуци.

Вижте примери
Знак за фигуративна марка под формата на многоъгълник

Марка на движение

Марка, която се състои от или представлява движение или промяна в положението на елементите на марката.

Вижте примери
Знак за фигуративна марка с букви под формата на многоъгълник с буквата А в него

Мултимедийна марка

Тя се състои от комбинация от образи и звук или ги обхваща.

Вижте примери
 
Знак за словна марка под формата на буквата А

Холограмна марка

Това е нова категория марки (от 1 октомври 2017 г.). Холограмната марка се състои от елементи с холографски особености.

Вижте примери

 

*Бележка: В съответствие с Регламента за прилагане на регламента за марките на ЕС, типовете марки, отбелязани със звездичка, не са отделни категории. Те обаче се разграничават при електронното подаване от практически и технически съображения.

 

Малко теория

Интелектуална собственост

Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие; интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека

  • Марките са знак за произход за потребителите
  • Дизайните определят външния вид на продуктите
  • Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми
  • Патентите осигуряват защита на техническите изобретения във всички области на техниката

Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

 

Изтеглете тази карта — тя ще ви помогне да регистрирате правата си.


Една адаптация на концепцията за карта на метрото показва сроковете за различните процеси на регистриране на интелектуална собственост

 

 

Допълнителни ресурси във връзка с ИС

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.