Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Дизайнът и неговият продукт(и)

Във всички заявки трябва да е посочено за какъв продукт(и) се отнася дизайнът.

Когато подавате заявка, се изисква да посочите наименованието на продукта(ите), за който е предвидено да се използва дизайнът или да бъде негова част. Спецификацията на продуктите трябва да е описана по начин, който ясно определя тяхното естество и позволява продуктът(ите) да бъде класифициран само в един клас от Класификацията от Локарно.

Класификацията от Локарно е международна класификация за промишлени дизайни. В сътрудничество със службите за интелектуална собственост в ЕС, EUIPO разработи търсачката Eurolocarno, която автоматично класифицира вашия продукт в правилните класове и подкласове. Инструментът се основава на Класификацията от Локарно, има същата структура и е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Международна класификация на промишлените дизайни

Eurolocarno 

Защо да използвате този инструмент?

По две причини:

  • Ако изберете някой от изброените термини в търсачката Eurolocarno, имате гаранция, че ще го приемем. Освен това по този начин значително ускорявате и опростявате процедурата по регистрация. Можете да го направите директно чрез нашата система за електронно подаване на заявки (efiling).
  • Ползването на Eurolocarno е само с административна цел и позволява да се извършва търсене в базата данни на регистрираните дизайни на Общността. Нито указанията на продуктите, нито класифицирането им се отразяват върху обхвата на закрилата на дизайн на Общността. С други думи, използваната формулировка за описание на продукта не е от значение при определяне на закрилата, която ще получите чрез РДО.

Множествени заявки

Ако искате да подадете заявки за няколко дизайна с един формуляр и да използвате отстъпка за брой, класифицирането на продуктите е важно, тъй като всички дизайни, за които искате закрила, трябва да са от един и същ клас на Класификацията от Локарно. Това се нарича „изискване за един клас".

От друга страна, не е задължително дизайните да са от един и същ подклас. Например множествената заявка отговаря на изискванията за допустимост, ако съдържа един дизайн с указание за продукта „Моторни транспортни средства" и друг дизайн с указание „Вътрешни обзавеждания на автомобили". В случая двата термина попадат в клас 12 на Класификацията от Локарно, а подкласовете са съответно 8 и 16.


Украса

Има едно изключение от изискването за един клас при множествена заявка: украса.

Украсата е декоративен елемент, който може да се използва с даден продукт, без това да засяга контурите му. Украсите попадат в клас 32-00 на Класификацията от Локарно. В множествената заявка те могат да се комбинират с друг клас.

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация