Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

EUIPO

Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз.

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Управление

Регистрираните дизайни на Общността (РДО) може да бъдат предмет на продажба, лицензия и подновяване. Промените в регистрираните РДО се публикуват в Бюлетин за дизайните на Общността.

 

Как да запазите закрилата

Регистрацията на дизайн на Общността е за срок от пет години, но може да бъде подновявана четири пъти (с което се осигурява закрила в продължение на общо 25 години). На всеки пет години трябва да си отговаряте на въпроса: „Искам ли да подновя дизайна?" Отговорът зависи от вашата стратегия за интелектуална собственост.

Искате да запазите закрилата?

Подновяване 

Имате две възможности:

 

В случай на множествена заявка може да решите да подновите само някои от дизайните.

 1. Да подновите. Ако искате да запазите закрилата, може да подновите дизайна си онлайн.

  Таксата за подновяване на един дизайн, независимо дали е включен в множествена регистрация, е:

  • След 5 години — 90 EUR
  • След 10 години — 120 EUR
  • След 15 години — 150 EUR
  • След 20 години — 180 EUR

 2. Да не подновите. Ако решите да не подновите своя дизайн в ЕС, свързаните с него права ще изтекат.

Кога да подновите регистрацията

Спазването на срока за подновяване е ваша отговорност. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обикновено информира вас или вашия представител шест месеца преди датата на изтичане, че вашият РДО трябва да бъде подновен. Всяко лице, което има права върху вашия РДО, напр. лицензополучател, също ще бъде информирано от Службата.

Искането за подновяване следва да бъде подадена, а таксата — платена в срок от шест месеца преди изтичането на валидността на РДО. Искането може да бъде подадено до последния ден на месеца, в който изтича закрилата на дизайна.

Ако не сте успели да спазите срока, но все още искате да подновите дизайна, имате възможност да го направите шест месеца след датата на изтичане, като има надценка от 25%.

Всеки период от първия списък започва и приключва със стъпка, указана в следната схема.

 • Период на регистрация
 • Подновяване онлайн
  Стандартна такса
 • Закъсняло подновяване онлайн
  Допълнителна такса
  (25 % надценка)
 • 1.1.2009 г.

  Дата на заявяване
 • 1.8.2013 г.

  Начало на периода за подновяване
 • 31.1.2014 г.

  Последен ден за подновяване със стандартната такса
 • 31.7.2014 г.

  Последна възможност за подновяване
 

Как да подновите дизайна

Вашият РДО следва да бъде подновен онлайн. Не забравяйте, че при подновяване не може да променяте дизайна.

Уведомете ни, ако има промяна във вашите данни

напр. в името ви или наименованието на дружеството, в адреса или информацията за връзка с вас.

Въведете промените в личните ви данни

User Area 

Защо?

Ако не сте определили представител, трябва да се свържем директно с вас. Затова е много важно да ни информирате за всяка промяна в личните ви данни. Дори да сте определили представител, във ваш интерес е данните относно стопанската ви дейност да бъдат актуални. Възможно е да се наложи ние или трета страна да се свържем с вас.

 

Кога?

Няма официален срок. Колкото по-скоро ни уведомите за промените, толкова по-добре.

 

Как?

Ако имате представител, уведомете него, а той ще се погрижи за всичко останало. Лесно може да го сторите и сами онлайн чрез User Area. Осъществете достъп до вашия профил в User Area и използвайте менюто с опции, за да внесете съответните промени в личните си данни.

Промените в личните данни не трябва да засягат самоличността на заявителя/притежателя. Промяната в самоличността на заявителя се нарича прехвърляне.

Юридическите лица могат да имат само един официален адрес. В случай на съмнения Службата може да отправи искане за представяне на доказателство за правната форма или адреса.

Когато посочвате своя номер в EUIPO, не е необходимо да посочвате всички права, на които сте титуляр. Промяната ще бъде приложена автоматично върху всички тях.

Мога ли да продам своя РДО или да отдавам лиценза върху него?

Вашият РДО е актив. Собствеността може да бъде предмет на лицензия или продажба. Основната разлика между тези две възможности е, че когато продавате РДО, трайно прехвърляте собствеността на трета страна, докато при лицензията запазвате собствеността. Все едно продавате или съответно отдавате под наем къщата си. Възможно най-скоро след постигането на споразумение трябва да ни уведомите за подробностите.

Подайте искане за вписване бързо и лесно онлайн

Подаване онлайн 

Отдаване на лицензия и прехвърляне на собственост — подробна информация

Решението дали да отдадете лицензията или да прехвърлите вашия РДО е ваше. Ние трябва единствено да сме сигурни, че сме вписали резултата правилно. Обмислите следните въпроси:

Лицензия или прехвърляне?

Отделните дизайни, които се съдържат в множествена заявка, ще се разглеждат независимо един от друг. С други думи всеки дизайн, който се съдържа в множествена заявка, може да бъде прехвърлян или да бъде предмет на лицензия отделно от останалите.

Лицензия или прехвърляне?

 
  Прехвърляне Лицензия
Такса Административна такса — 200 EUR за дизайн
Максимална такса от 1 000 EUR (при условие че участващите страни са същите)
Административна такса — 200 EUR за дизайн
Максимална такса от 1 000 EUR (при условие че участващите страни са същите)
Географски обхват Правото ви ще бъде прехвърлено на територията на целия ЕС Правата ви може да са предмет на лицензия за определени държави в ЕС
Срок Няма определен срок за прехвърляне на правото ви. Може да преотстъпите правото си чрез лицензия за определен период.
 

Кога?

Уведомете ни възможно най-скоро след сключването на споразумение между вас и друга страна.

 

Как?

Необходимо е само да отправите искане прехвърлянето или лицензията да бъдат вписани в регистъра — това се нарича искане за вписване. Подайте искане за вписване бързо и лесно онлайн.

Ако и за двете страни е определен един и същ професионален представител (и той представлява настоящият притежател), той може да подпише искането от ваше име. В такива случаи не е необходимо да подавате копие от акта за прехвърляне или лицензия.

Какви други действия можете да предприемете във връзка с правото си?

Има и други (не толкова често използвани) действия, които можете да предприемате във връзка с правото си. Всички възможности са описани в нашия онлайн формуляр, но тук сме обобщили основното:

 • Вещни права: имате възможност да използвате вашия дизайн като обезпечение

 • Отказ: имате възможност да се откажете от правото, което сте придобили чрез регистрация

 • Коригиране на РДО: може да бъдат коригирани грешки в изписването поради копирането или очевидни грешки. Уведомете ни, ако откриете такава грешка. Ако грешката се дължи на EUIPO, ще бъде издадено ново удостоверение. Промени в представянето на дизайна по принцип биват отказвани, освен ако грешката не се дължи на EUIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.