Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Помощ и често задавани въпроси (ЧЗВ) относно специфичната декларация за защита на данните/поверителността относно процедурата за проучване на данни от незабавна обратна връзка


Обработката на данните се извършва под ръководството на директора на отдела за обслужване на клиенти (CSD), действащ като администратор на данни.
 
Тази операция по обработка е предмет на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Информацията в настоящото съобщение се предоставя съгласно членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

1. Каква е целта на операцията по обработка?
Целта на тази функционалност за незабавна обратна връзка е измерване на удовлетвореността на потребителите от съдържанието в раздел „Помощ и ЧЗВ“ на уебсайта на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). В този раздел ще можете да оцените дали харесвате отговорите в „Помощ и ЧЗВ“ или не. В случай че не харесвате информацията, ще трябва да предоставите данни за връзка (т.е. име, телефонен номер и адрес на електронна поща).   Моля, имайте предвид, че ако изрично предоставите данни за връзка с цел последваща комуникация, от EUIPO ще се свържем с вас по телефон или електронна поща, за да разберем по-добре информацията от обратната връзка.
 
2. Какви лични данни обработваме?
Обработваните данни са следните:
  • оценки относно удовлетвореността и коментари по въпросниците;
  • потребителски данни, които автоматично се събират от уебсайта на EUIPO при попълването на въпросника (напр. език, дата и час);
  • данни на вече съществуващи в системата ни потребители, влезли в профила си, включително лични данни – персонален идентификационен номер, държава, тип и подтип потребител;
  • данни за връзка, изрично предоставени от потребителите и при изрично искане от страна на потребители за целите на последваща комуникация: име, адрес на електронна поща и телефонен номер. 

3. Кой има достъп до данните и пред кого се разкриват те?
Единствено оторизиран вътрешен персонал (работещ за CSD) на EUIPO, който е лично ангажиран с анализирането на тези данни, има достъп до вашите данни. Никакви лични данни няма да се споделят с трети страни за каквито и да било цели.
 
4. Как защитаваме и опазваме вашата информация?
Всички лични данни, свързани с процедурите за незабавна обратна връзка, се съхраняват в сигурни ИТ инструменти (система ShareDox/Survey) в съответствие със стандартите за сигурност на Службата, както и в конкретни електронни папки, достъпни само за упълномощените получатели.
 
Съответните нива на достъп се предоставят индивидуално само на горепосочените получатели. Базата данни е защитена с парола при система за единичен вход.
 
5. Как можете да получите достъп до, да проверите, промените или изтриете вашите данни?
Вие имате право на достъп, коригиране, блокиране и изтриване на личните ви данни в случаите, предвидени в членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като изпратите писмено искане до администратора на данни – директора на отдела за обслужване на клиенти и изрично уточните искането си, на следния адрес: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
6. Каква е правната основа за обработка на тези данни?
Личните данни се събират и обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и в частност съгласно член 5, букви а) и г).
 
Можете да намерите допълнителна обща информация за правилата на EUIPO относно личните данни. За допълнителни въпроси или искания относно предоставената от вас информация, моля, свържете се с администратора на данни.
 
7. Колко дълго съхраняваме вашите данни?
Вашите лични данни ще се съхраняват само за срока, необходим за постигане на целите, за които са включени: три години за демографска информация (тъй като се смятат за данни от регистър); пет години за свързани данни относно удовлетвореността на потребители, участвали в проучването; неопределен срок за анонимни данни относно удовлетвореността.
 
8. Информация за връзка
Ако имате някакви въпроси относно обработката на личните ви данни, моля, адресирайте ги до администратора на данни – директора на отдела за обслужване на клиенти, на следния адрес: euipo_satisfaction_survey@euipo.europa.eu
 
Можете да направите справка при длъжностното лице по защитата на данните на EUIPO във връзка с всякакви въпроси относно защитата на личните данни:   DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
 
Жалби:
Жалби в случаи, когато конфликтът не е разрешен от администратора на данни и/или от служителя по защитата на данните, могат да бъдат адресирани по всяко време до Европейския надзорен орган по защита на данните на следния адрес: edps@edps.europa.eu
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация