Подавали ли сте заявка до EUIPO преди това?

Вид потребител

Дружество или физическо лице
 • Физическо лице, което действа от мое име
 • Физическо лице, което действа от името на моето дружество
  • Собственик или директор/изпълнителен директор
Представител
 • Физическо лице, което действа от името на моето дружество
  • Упълномощен служител
 • Действие от страна на адвокат/практикуващ юрист от името на сдружение/адвокатска кантора
 • Адвокат/практикуващ юрист, който не работи за сдружение/адвокатска кантора

Импортиране на съществуващ контакт

Търсене на Вашия профил чрез ID или име на член

ID Организация Вид Име Държава Опции

Импортиране на съществуващ контакт

Търсене на Вашия профил чрез ID или име на член

ID Организация Вид Име Държава Опции

Избирайки тази опция Вие приемате реда и условията на програмата за ключови потребители


Името на лицето за контакт във Вашата организация

Ще използваме този имейл за комуникация с Вас относно програмата за ключови потребители

Ще използваме този телефонен номер за комуникация с Вас относно програмата за ключови потребители

Изберете езика, на който бихте желали да получавате съобщенията в качеството си на ключови потребители

Ще получавате известия за публикуваните новини и наличните статистически данни във вашата User Area

Вид потребител

Дружество или физическо лице
 • Физическо лице, което действа от мое име
 • Физическо лице, което действа от името на моето дружество
  • Собственик или директор/изпълнителен директор
Представител
 • Физическо лице, което действа от името на моето дружество
  • Упълномощен служител
 • Действие от страна на адвокат/практикуващ юрист от името на сдружение/адвокатска кантора
 • Адвокат/практикуващ юрист, който не работи за сдружение/адвокатска кантора

Създаване на нов профил

Подробни данни

напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789

Създаване на нов профил

Подробни данни

напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789
напр. 00 359-123456789

Метод за комуникация