Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 


Call Centre

Информационен център

+34 965 139 100

от 8.30 до 18.30 ч. CET

E-business Support

+34 965 139 400

от 7.30 до 19.30 ч. CET

Формуляр за контакт

За съдействие попълнете формуляра с обща информация

Формуляр за официална жалба

Открито е производство по обжалване във връзка с писмено изразена неудовлетвореност от услугите, предоставени от EUIPO.

* Имайте предвид, че формулярът за контакт е само за искане на информация. Всичко, което ни изпратите чрез този канал, няма да се счита за част от конкретно досие за марка или дизайн. Ако трябва да съобщите за конкретен файл, използвайте съответното електронно действие в User Area. Ако не виждате опция, която отговаря на нуждите ви, изберете опцията „Communication back up“ (връзката работи само ако сте влезли в User Area).

 

Посочените на тази страница въпроси и отговори имат само информативна цел и не представляват отправна точка в правно отношение. За допълнителни подробности направете справка с Регламента относно марката на Европейския съюз и Регламента относно промишления дизайн на Общността или Насоките относно марките или дизайните.

Повече информация за това как Службата работи с личните ви данни можете да намерите в бележката относно защитата на личните данни.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.