Насоки на EUIPO

 


Настоящата практика на EUIPO относно търговските марки и дизайните е отразена в поредица от насоки за проверка, които имат за цел да помогнат както на потребителите, така и на служителите, които отговарят за различните процедури.

Compass on a table