Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Регистрация в базата данни за правоприлагане EDB

 

За да подадете заявка за потребителски профил в EDB, Ви е необходимо валидно ПИС, регистрирано в Европейския съюз (ЕС). Избраните във Вашата заявка за потребителска сметка ПИС се използват само в процеса на регистрация, за да се определи подаващият заявката като притежател на права върху ИС и да му/ѝ се изпрати писмо на регистрирания адрес на дружеството.
 
Ако вече имате валидна регистрирана марка или дизайн (национална, на ЕС или международна) в ЕС, можете да заявите потребителски профил чрез нашата онлайн система на Платформата EDB enforcement Database.
 
Ако нямате марка или дизайн, изпратете писмо по електронна поща на: observatory.edb@euipo.europa.eu


От съображения за сигурност обаче притежателят на ПИС ще получи писмо на хартиен носител с куриерска услуга на адреса, посочен в регистъра (може да се посочи препратка). Това писмо ще съдържа кода, който трябва да ни бъде изпратен обратно по електронна поща на observatory.edb@euipo.europa.eu. След това ще Ви изпратим връзка към потребителски профил, където можете да създадете парола. След това ще получите второ писмо с PIN SAFE за сигурна автентификация. PIN SAFE Ви е необходим, след като сте се вписали, за въвеждане на информация за продукт.


Регистрацията в EDB и използването ѝ са напълно безплатни.
 
Чрез обсерваторията на ЕС EUIPO, съгласно Регламент (ЕС) № 386/2012, създава и разработва технически инструменти за предотвратяването на нарушенията на правата върху ИС и справянето с тях и за различаването на оригиналните от фалшифицираните продукти.
EDB е изградена на две нива. Най-чувствителната информация е защитена с PIN SAFE. PIN SAFE Ви е необходим, след като сте се вписали, за въвеждане на информация за продукт или за достъп до информация относно заявление за намеса (AFA). В досието на продукта следва да кликнете върху Отключете операцията:
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Винаги можете да използвате един и същ PINsafe. Не е необходимо да заявявате нов PINsafe всеки път, когато осъществявате достъп до инструмента.
 
PINsafe се състои от четири цифри. Трябва да въведете буквите на втория ред, които съответстват на цифрите от Вашия PINsafe в първия ред. Ето пример за това:

 


Ако PINsafe е „1386“, кодът, който трябва да се въведе, би бил „THDB“.
 
Позиция 1 -> T
Позиция 3 -> H
Позиция 8 -> D
Позиция 6 -> B
 
Имайте предвид, че буквите трябва да бъдат ГЛАВНИ.


Ако сте въвели инструмента, но не сте получили PIN SAFE, можете да изискате нов ПИН-код под изображението с числа и букви, като кликнете върху Заяви нов ПИН-код.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.